Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sundhedspolitik

Sundhedspolitikken er en politik for alle borgere i Ikast-Brande Kommune og danner rammerne for kommunens samlede sundhedsindsats

Sundhedspolitik

Sund hele vejen er en politik for alle borgere i Ikast-Brande Kommune. Politikken tager afsæt i Byrådets visioner på sundhedsområ­det og danner rammerne for kommunens samlede sundhedsindsatser. Den er samtidig fundamentet for det vigtige tværgående samarbejde vi har med borgere, foreninger, frivillige og andre samarbejdspartnere om sundhed og trivsel.

Sundhedspolitikken er det redskab, hvormed Byrådets visioner omsættes til mål og handleplaner. I tillægget Sundhedspolitik - dette gør vi sammen i Ikast-Brande Kommune kan du læse om en række eksempler på indsatser, der omsætter sundhedspolitikkens visioner til konkrete handlinger.

Nuværende sundhedspolitik er godkendt af Byrådet d. 11-03-2019.

Link til Sundhedspolitik 2019

I tillægget Dette gør vi sammen i Ikast-Brande Kommune kan du læse om en række konkrete indsatser, som omsætter Sundhedspolitikkens visioner til handlinger. Nedenfor finder du tillægget opdelt i emner.

 

Dette gør vi sammen i Ikast-Brande Kommune

"Dette gør vi sammen i Ikast-Brande Kommune" er et tillæg til sundhedspolitikken. Her finder du en række beskrivelser af indsatser som omsætter sundhedspolitikkens visioner til konkrete handlinger.

Beskrivelserne er langt fra dækkende for alle de aktiviteter der foregår i Ikast-Brande Kommune for at fremme sundhed og trivsel fra de yngste til de ældste. Derimod vises et bredt udsnit af nogle af de igangværende indsatser for at illustrere de mange målgrupper og arenaer der er i spil, når man arbejder med sundhed og trivsel på individ-, gruppe og/eller samfundsniveau.

Indsatserne i tillægget er grupperet efter sundhedspolitikkens fire sundhedstemaer:

Bedre mental sundhed

Mere bevægelse og fysisk aktivitet - gerne i foreninger og andre fællesskaber

Mindre røg

Bedre kostvaner og mindre overvægt

 

Sundhed For Alle - Alle For Sundhed 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.