Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rygepolitik

Der er i Hovedudvalget den 24-08-2007, i Økonomi- og Planudvalget den 03-09-2007 samt i Byrådet den 10-09-2007 truffet følgende besluttet vedrørende rygning i Ikast-Brande Kommune:

  • Som generelt princip ryges der kun udendørs
  • Der ikke må ryges indendørs i administrationens bygninger. Den udendørs rygning foregår under rimelige forhold på steder, som ikke er synlige for offentligheden. Såfremt udendørs forhold ikke er rimelige, undersøges udgifter til og muligheder for at etablere indendørs eller udendørs rygelokalitet.
  • Der på børneområdet (i daginstitutioner, skoler, anbringelsessteder osv., der primært optager børn under 18 år) ikke må ryges på institutionens arealer hverken indendørs eller udendørs. Lovens intentioner følges idet rygning ikke foregår synligt foran børn og unge samtidigt med at der tages hensyn til naboer. På dagplejeområdet følges lovgivningen.
  • Der på Ældreområdet samt Psykiatri- og handicapområdet kun må ryges udendørs under rimelige forhold på steder, som ikke er synlige for offentligheden. Hvis rygning ikke kan foregå under rimelige forhold, kan enheden beslutte at etablere rygerum inden for egen økonomisk ramme.
  • Beboere på Ældreområdet samt Psykiatri- og handicapområdet kun må ryge i eget hjem/bolig/værelse, når personalet ikke er til stede. Det tilføjes, at beboere på Ældreområdet/psykiatri- og handicap gerne må ryge i egen bolig/værelse/hjem, mens der er medarbejdere til stede, hvis beboeren har behov for hjælp til rygning.
  • Psykiatri- og handicapområdets lokale MED-organisation træffer beslutning om rygning i varmestuer og væresteder, såfremt der kun er ét opholdsrum til rådighed for brugerne
  • Der ikke stilles flere pauser til rådighed for rygerne end øvrige medarbejdere.

Konsekvensen for ansatte, der ikke følger den vedtagne politik er almindelige ansættelsesretslige konsekvenser.

Politikken på børneområdet er ændret i Hovedudvalget pr. 20-09-2012 som følge af lovændring pr. 15-08-2012.

Lokale rygeregler

Rygepolitikken skal efterleves på alle kommunens arbejdssteder, men arbejdsstederne skal også sørge for selv at udarbejde deres egne konkrete regler for rygning og ikke mindst offentliggøre disse for ansatte og brugere. Reglerne bør tages op på MED-udvalget. De lokale rygereglerne skal som minimum angive:

  • hvorvidt der må ryges på arbejdspladsen,
  • hvor de borgere, brugere og ansatte i givet fald må ryge og
  • konsekvenserne af ikke at følge rygepolitikken.

Generelle lovmæssige krav

I lov om røgfrie miljøer, der trådte i kraft den 15-08-2007 er der en række forhold, der får indflydelse på rygepolitikken i Ikast-Brande Kommune. Loven har til formål at forebygge passiv rygning, samt forebygge at ansatte eller andre ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Loven gælder blandt andet alle arbejdspladser, institutioner for børn og unge samt lokaliteter, hvor offentligheden har adgang. På disse steder er det som udgangspunkt ikke tilladt at ryge indendørs. Pr. 15-08-2012 blev loven revideret, den nye lov kan ses her.

Hvis der er rygerum, er det er efter loven pr. 15-08-2012 obligatorisk at skilte med, at luften i omgivelserne uden for rygerummet kan være sundhedsskadelig.

Arbejdstilsynets hjemmeside er der link til den fulde lovgivning samt vejledninger til, hvordan loven skal fortolkes på forskellige områder. Der er ligeledes en 'Spørgsmål og svar' oversigt, hvor du fx kan finde noget om rygerum. Ligeledes kan du finde flere oplysninger om rygning og indeklima på Indeklimaportalen.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.