Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pårørendepolitikken

Pårørende - familie og andre nære personer - spiller en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. Pårørende er med til at forme vores liv. De er en del af vores historie og identitet og har naturligt et ønske om at følge vores liv tæt. Derfor sætter Ikast-Brande Kommune stort fokus på pårørendesamarbejdet med denne politik

Med pårørendepolitikken ønsker vi at styrke og udvikle samarbejdet. Politikken skal medvirke til, at pårørende oplever sig mødt med forståelse og støtte samtidig med, at deres erfaringer, viden og ressourcer inddrages til glæde og gavn først og fremmest forborgeren, men også for pårørende og personalet. 

Politikken kan downloades som PDF her på hjemmesiden samt være at finde i trykt form på tilbud og centre, der hører under Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

 Læs pårørendepolitikken her: 

Politik billede

 

2015 - Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter, at der skal udarbejdes en politik, der sætter fokus på de værdier og det samarbejde, der er mellem borger, pårørende og personalet.

2016 -  På temaaftener, diaologmøder og fokusgruppeinterviews blev der indsamlet en masse inputs fra både borgere, pårørende, personale og politikkere.

2017 - I starten af 2017 blev alle de indsamlede inputs bearbejdet og procesen med at skrive en samlet politik begyndte.

2017 - I august sendes pårørendepolitikken i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet havde bl.a. følgende bemærkning "En indbydene og velgennemarbejdet pjece med tydelige signaler om forventningsafstemning, værdier og roller i samarbejdet".

Handicaprådet havde flere bemærkninger hvoraf én var " Vi anerkender indholdet. Et fint stykke arbejde og et godt indhold"

Sammen med de øvrige bemærkninger fra de to råd blev politikken i september sendt til godkendelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Politikkens indhold belv godkendt og i oktober fik politikken Byrådets godkendelse.

2017 - I november mødtes repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet for at udvælge billedemateriale og derefter at sende poltikken i trykken.

Mandag d. 21. oktober 2019 afholdte Sundheds- og Omsorgsudvalget et arrangemenet, hvor borgere, pårørende, Ældrerådet og Handicaprådet samt ledere og medarbejdere var repræsenteret. Arrangementet gav mulighed for at dele de gode historier og inspirere til nye aktiviteter i forhold til fortsat at udvikle det gode samarbejde. Du kan se programmet fra aftenen her

Aftenen bød på mange spændende samtaler, overvejlser og forventninger. Du kan se deltagernes noter i en samlet dokument her

Efterfølgende er der udarbejdet et inspirationskatalog. Kataloget er udarbejdet på baggrund af workshoppen fra pårørendearrangementet og er tænkt som en inspiration til forsat at udvikle det gode samarbejde på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune. Du kan læse inspirationskataloget her 

Det er Sundheds- og Omsorgsudvalgets ønske, at pårørendepolitikken udmøntes lokalt med anerkendelse af forskelligheden på sundhedsområdet, misbrugsområdet, ældreområdet og psykiatri- og handicapområdet. 

Vi vil opfordre alle med tilknytning til sundheds- og omsorgsområdet, at tage ansvar for det gode samarbejde. Dialog er et vigtig fundament til at udvikle og styrke samarbejdet lokalt mellem borgere, pårørende og personale. Det er tilbuddets/afdelingens leder, der har det overordnet ansvar for det gode pårørendesamarbejde. 

Du kan læse procesplanen for pårørendepolitikken her

 

 

 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.