Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Valgret og valgbarhed

Hvis du har dansk statsborgerskab, er fyldt 18 år, har fast bopæl i riget og ikke er umyndig, så kan du som udgangspunkt både stemme ved og stille op til folketingsvalg.

Valgret til folketingsvalg har enhver, som på valgdagen

  • har dansk indfødsret (dansk statsborgerskab)
  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i riget
  • ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne i henhold til værgemålslovens § 6 (tidligere kaldt "umyndiggjort").

Fast bopæl i riget

For at opfylde betingelsen om "fast bopæl" skal du være tilmeldt folkeregisteret i Danmark. Der er dog undtagelser for visse danskere, der opholder sig i udlandet. Du har f.eks. ret til at stemme alligevel, hvis du arbejder for Udenrigsministeriet (diplomat) eller er udsendt af en dansk myndighed, virksomhed eller forening. Det gælder også, hvis du opholder sig i udlandet på grund af uddannelse eller helbred, eller hvis du skriver under på, at du har til hensigt at vende tilbage til Danmark inden 2 år efter udrejsen. Reglerne står i folketingsvalglovens § 2.

Fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålsloven § 6

Man kan ikke stemme, hvis man er gjort umyndig. Det kunne f.eks. være på grund af psykisk sygdom eller mentalt handicap. Til gengæld mister man ikke længere sin stemmeret, fordi man får økonomisk hjælp fra kommunen, eller fordi man er straffet.

For at stille op til et valg, skal du først og fremmest have valgret til det valg, som du ønsker at stille op til. Stiller du op til folketingsvalg, er det Folketinget selv, der efter valget afgør, om dets medlemmer er lovligt valgt, herunder om de er valgbare.

Ved opstilling til Folketinget må du herudover ikke være straffet for en handling, der gør dig uværdig til at være medlem af den forsamling, som du stiller op til.

Du kan dog altid stille op til et valg, uanset om du måtte være straffet for en handling, der kunne betyde, at du ikke er valgbar til valget.

Spørgsmål om valgbarhed afgøres altid først efter valget.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.