Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indsatsområder

Kontaktudvalget for Arbejdsmarkedets Interessenter (KAI) vil i 2015 iværksætte og støtte initiativer inden for fire særlige indsatsområder. De fire indsatsområder er nærmere beskrevet nedenfor.

Kvalificeret arbejdskraft

Virksomhederne er afhængige af, at de kan få den arbejdskraft, de efterspørger. Et kerneindsatsområde er derfor at sikre virksomhederne den rette arbejdskraft i de rette mængder til den rette tid.

KAI vil i 2015 iværksætte en intensiveret virksomhedsindsats målrettet de virksomheder/brancher, hvor mangel på kvalificeret arbejdskraft udgør en reel vækstbarriere. Det primære formål med den intensiverede virksomhedsindsats er at skaffe kvalificeret arbejdskraft til de lokale virksomheder og dermed øge væksten i Ikast-Brande Kommune. Det sekundære formål er at sikre varige job til kommunens ledige.

Uddannelse

Arbejdsstyrkens kvalifikationer skal modsvare virksomhedernes behov, og med de stigende kompetencekrav er det nødvendigt at lære hele livet. Som følge heraf er uddannelse og efteruddannelse et kerneindsatsområde.

For at imødegå manglen på kvalificeret arbejdskraft iværksættes en målrettet opkvalificering af kommunens ledige indenfor brancher med mangel på arbejdskraft. Opkvalificeringen tilrettelægges i samarbejde med virksomheder, som oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft. Opkvalificeringen kan bestå af alt fra korte kurser til længere uddannelsesforløb, blot der er "jobgaranti" efter endt opkvalificering. Vejlednings- og motivationsarbejdet varetages af en uddannelsesagent.

Unge

Unge med en uddannelse klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end unge uden en uddannelse, og derfor skal flere unge påbegynde og gennemføre en kompetencegivende uddannelse. De unge skal motiveres og inspireres til at se karrieremuligheder og gå efter dem. Samtidig skal forudsætningerne for at kunne gennemføre en uddannelse være til stede, herunder det nødvendige antal praktikpladser.

KAI afholder i 2015 et uddannelsesarrangement med det formål at skabe fokus på vigtigheden af at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Målgruppen er unge og deres forældre.

Desuden arrangerer KAI bustransport til DM i Skills 2016 i Frederecia for alle folkeskoleklasser samt unge i Ungdommens Uddannelsesvejledning og på Focus. Formålet er at skabe opmærksomhed omkring erhvervsuddannelserne.

Marginaliserede grupper

Alle skal have mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet og bidrage i det omfang, de kan. Derfor skal der skabes et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til medarbejdere med særlige behov. Dette kræver en koordineret og tværfaglig indsats.

Der iværksættes ikke en særskilt indsats for marginaliserede grupper, men målgruppen indtænkes i de indsatser, der iværksættes på de øvrige indsatsområder.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.