Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Handicappris

 

Hvorfor bliver der uddelt en handicappris?

Ikast-Brande Kommune vil gerne være med til at skabe gode vilkår for mennesker med handicap.

For at sætte yderligere fokus på handicapområdet har Handicaprådet i Ikast-Brande Kommune indstiftet en handicappris. Den uddeles hvert andet år og prisen blev givet første gang i 2009.

Med prisen følger en check på 5.000 kr.

Handicapprisen er en belønning for et særligt initiativ eller kreativitet for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i samfundslivet.

Hvem kan komme i betragtning til en handicappris?

  • En person eller forening, der har gjort en indsats for at fremme handicappedes muligheder for at deltage i almindelige daglige gøremål.
  • Virksomheder, der har taget initiativ til, at handicappede kan arbejde på lige vilkår i virksomheden.
  • Private eller offentlige bygninger og institutioner, hvor der er gjort en særlig indsats for, at der er fuld tilgængelighed (gode adgangsforhold) for alle mennesker med forskellige typer af handicap.

Hvem kan indstille til handicapprisen?

Alle borgere i Ikast-Brande Kommune kan indstille til handicapprisen.

Handicaprådet beslutter ud fra de indkomne indstillinger, hvem der skal modtage den årlige handicappris.

Årets handicappris 2018

Den 28. november 2018 blev Årets Handicappris uddelt på Rådhuset i Ikast. I år var der tre indstillede kandidater; Hockeyholdet under Skjold Handicapidrætsforening, Diabetesforeningen og Lærerteamet fra Autismeteamet på Bording Skole.

Lærere, pædagoger og medhjælpere fra Autismeteamet på Bording Skoles indskoling går et stykke længere, end man kan forvente, for at give børn med autisme og deres forældre en bedre tilværelse.

Skjolds Hockeyhold har leveret en rigtig flot præstation i år, hvor de blandt andet har hentet Danmarksmesterskabet hjem til Ikast-Brande.

Også Diabetesforening har gjort et stort stykke arbejde for diabetikerne i Ikast-Brande Kommune ved at bl.a. at arrangere foredrag og andre gode oplevelser. Samtidig er de dygtige til at informere om, hvordan man lever med diabetes i hverdagen.

Prisen blev overrakt af Handicaprådets formand Bjarne Dueholm og vinderne blev lærere, pædagoger og medhjælpere fra Bording Skole.

 Hr Prisen 2018

Årets handicappris 2016

Handicapprisen 2016 fandt sted i Byrådssalen på Ikast Rådhus fredag. d. 2. december kl 16. Her gik årets pris til foreningen Sansefestival.

Det var igen svært at tage en beslutning blandt de 3 ansøgere, da alle havde gode inputs omkring at bidrage/skabe gode vilkår for medborgere med forskellige handicap. 

 Handicappris Billede

Foreningen Sansefestival blev stiftet i 2011 og er en meget central samarbejdspartner i forbindelse med afviklingen af den årlige sansefestival på Brande Åcenter.

Formålet med foreningen er, at fremme oplevelser og aktiviteter for udviklingshæmmede mennesker, samt at yde økonomisk og praktisk hjælp til afvikling af den årlige Sansefestival, som afholdes i Ikast-Brande Kommune.

Foreningen har de seneste år samlet en stor gruppe frivillige hjælper, som hjælper til på festivalen, hvor de bl.a. har ansvaret for afviklingen af spisning i festivalens spisesal.

Det har været afgørende, at det er lykkedes at tiltrække frivllige til den tilbagevendende begivenhed. Indstillingen kan derfor også betragtes som en målrettet tak til de frivillige, som deltager hvert år.

 Årets handicappris 2015

Handicapprisen 2015 fandt sted i IBF Arena d. 13/1 - 2015. Her gik årets pris til initiativtagerne bag FCM Special Olympics.

Det var igen svært at tage en beslutning blandt de 4 ansøgere, da alle havde gode inputs omkring at bidrage/skabe gode vilkår for medborgere med forskellige handicap. 

Initiativtagerne bag FCM Special Olympics etablerede et håndboldhold, som gør det muligt for mennesker med et udviklingshandicap i Ikast og omegn at spille håndbold på lige fod med mennesker uden handicap.

 Årets handicappris 2014

Den officielle overrækkelse af handicapprisen fandt sted den 03-12-2014 på Rådhuset i Ikast.

Handicaprådet valgte på Handicaprådets møde 18-11-2014 at tildele dette års handicappris til Bjarne Dueholm.

Det har været en svær opgave for Handicaprådet at vælge én ud af de 5 gode indstillinger, som vi har modtaget, siger Sonja Bach Møller, som er næstformand i Handicaprådet.

Alle er rigtig gode eksempler på, at der rundt omkring ydes en stor indsats for at skabe gode vilkår for medborgere med forskellige handicap.

Poul Brønnum skriver i sin indstilling:

Bjarne Dueholm er simpelthen en ildsjæl inden for handicappedes ve og vel.

Han er blandt andet aktiv med at vejlede hørehandicappede i brug af høreapparater og teleslynge og hjælper fysisk handicappede med at indrette hjemmet og lave ansøgninger til diverse hjælpemidler og handicapbiler.    

 Handicapprisen 2013

Prisen blev i 2013 uddelt til Formidlingsgruppen ved STU, som er et uddannelsestilbud til unge med særlige behov i alderen 16-25 år.

Også Frank Heidemann Sørensen, som er formand for Sundheds- og Omsorgs-udvalget, gav de unge mennesker et ord med på vejen og roste dem for deres store engagement i arbejdet med at formidle, hvordan det er at leve et "handicap".

Prismodtagerne kunne i øvrigt berette, at de 5.000 kr. blandt andet skal bruges til en biograftur for hele STU med pizza og popcorn.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.