Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Folkeoplysningsudvalget

Her kan du læse mere om Ikast-Brande Kommunes folkeoplysningsudvalg, udvalgets opgaver, økonomi og indsatsområder.

For perioden 2018-2021 er der i Ikast-Brande Kommune nedsat et Folkeoplysningsudvalg på 15 medlemmer, hvoraf to er politiske repræsentanter fra Kultur- og fritidsudvalget.

Se Folkeoplysningsudvalgets sammensætning

Læs Ikast-Brande Kommunes folkeoplysningspolitik
 

Folkeoplysningsudvalgets opgaver er blandt andet:

 • godkende nye foreninger
 • fordele den afsatte ramme til lokaletilskud, aktivitetstilskud, lederuddannelse og aftenskoler
 • anvise kommunale lokaler
 • give udtalelse til byrådet om væsentlige merudgifter til egne haller, nye lejemål og nye lokaler og lejrpladser
 • påse at tilskud gives efter folkeoplysningsloven
 • behandle visse ansøgninger fra godkendte foreninger
 • være høringspart

Folkeoplysningsudvalgets puljer/økonomi:

 • tilskud til aftenskoler
 • tilskud til lokaler
 • tilskud til aktiviteter
 • tilskud til projekter: udvikling og aktiviteter
 • tilskud til lederuddannelse

Folkeoplysningsudvalgets indsatsområder:

 • IT/Kommunikation
 • Foreningsudvikling
 • Faciliteter/Lokaler

Folkeoplysningsudvalget holder møde ca. én gang om måneden.
Dagsordener og referater fra Folkeoplysningsudvalgetsmøde findes på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.