Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ældreråd

På denne side finder du en oversigt over medlemmerne af Ældrerådet i Ikast-Brande Kommune.

 


 Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag til alle politikområder, om emner, som har betydning for de ældre i kommunen. Ældrerådet behandler ikke personspørgsmål, men kan behandle spørgsmål, der kan løftes op til en generel drøftelse, der kan have betydning for flere.

Ældrerådet skal forsøge at varetage alle ældres interesser, og ikke kun de skrøbeligste. Ældrerådet har mulighed for at prioritere interesseområder, der har betydning for borgere på 60 år eller derover.

Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål.

Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører kommunens ældre.

Henvendelser vedr. aktuelle emner, eller forslag til initiativer, som Ældrerådet kunne interessere sig for, kan rettes til nedenstående medlemmer.

 

Ældrerådets medlemmer:                                                                

Søren3 Birgit3      Inge3

Formand
Søren Sørensen

Næstformand
Birgit Kristensen

Inge Djernis

Tlf.: 97 18 20 45

sfs3@altiboxmail.dk 
 

Tlf.: 30 13 97 77

worm.kristensen
@gmail.com

 Tlf.: 86 86 57 16

djernis@privat.dk

Kamma3  Hans Jørgen

  Inger Schultz

 

Kamma Ebsen

Hans Jørgen Laugesen

Inger Schultz

Tlf.: 40 27 13 99

kammaebsen@
stofanet.dk
 

  

Tlf.: 97 15 16 85

lauge@webnetmail.dk 

Vikarierer for T. Lauridsen

 Tlf.: 22 17 95 51

schultz.inger51@gmail.com

Carsten3 Jørgen3 Svend Erik3

Carsten Dalgaard

Jørgen Laursen

Svend Erik Hansen

Tlf.: 97 15 58 51

carstendalgaard
@mail.tele.dk
 
  

Tlf.: 75 77 23 90

dora.jorgen
@mail.stofanet.dk

Tlf.: 75 77 13 29

b-s@c.dk

 

  

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.