Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ældreråd

På denne side finder du en oversigt over medlemmerne af Ældrerådet i Ikast-Brande Kommune.

 

For yderligere information kontakt Anja Lund Madsen på 99 60 31 23.
 

Ældrerådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Ældrerådet i Ikast-Brande Kommune består af 9 medlemmer.

Der er valg til Ældrerådet hvert 4. år. Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år på valgdagen, har valgret og er valgbare til Ældrerådet.

Byrådet fastsætter i samarbejde med Ældrerådet vedtægterne for Ældrerådet.

 

Ældrerådets medlemmer:                                                                

Søren3 Birgit3       Inge3

Formand
Søren Sørensen

Næstformand
Birgit Kristensen

Inge Djernis

Tlf.: 97 18 20 45

sfs3@altiboxmail.dk 
 

Tlf.: 30 13 97 77

worm.kristensen
@gmail.com

 Tlf.: 86 86 57 16

djernis@privat.dk

Kamma3 Tove3 Yrsa3

Kamma Ebsen

Tove Lauridsen

Yrsa Lund

Tlf.: 40 27 13 99

kammaebsen@
stofanet.dk
 

  

Tlf.: 40 97 97 60

toveml@nrdc.dk

 Tlf.: 41 27 49 26

yrsa.d.lund@gmail.com

Carsten3 Jørgen3 Svend Erik3

Carsten Dalgaard

Jørgen Laursen

Svend Erik Hansen

Tlf.: 97 15 58 51

carstendalgaard
@mail.tele.dk
 
  

Tlf.: 75 77 23 90

dora.jorgen
@mail.stofanet.dk

Tlf.: 75 77 13 29

b-s@c.dk

 

  

 

  

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.