Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Interesseret i at blive nævning eller domsmand?

Så er det nu, du skal ansøge om at komme med på grundlisten over lægdommere i Ikast-Brande Kommune. Ansøgningsfristen er den 4. januar 2019. Herunder kan du læse mere.

Ikast-Brande Kommunes grundlisteudvalg opfordrer interesserede til at ansøge om optagelse på grundlisten for på denne måde at hjælpe udvalget med at opfylde kravene om en alsidig og repræsentativ grundliste.

For at komme i betragtning til grundlisten skal du udfylde en ansøgning. Selvom du indsender en ansøgning, er det ikke sikkert, at du bliver optaget, da der kun bliver optaget et begrænset antal personer på listen. Du vil få besked, hvis du bliver optaget på grundlisten.

Optagelseskrav:

  • Du må ikke fylde 80 år inden udgangen af 2023
  • Du skal være dansk statsborger
  • Du skal bo i Ikast-Brande Kommune

Til grundlisten skal udvælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Grundlisten gælder for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2023.

Ansøgningsfristen er den 4. januar 2019

 Gå til Ansøgning om optagelse på grundlisten 

  

Om at være nævning eller domsmand

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det.

Nævninge og domsmænd udtages af Landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på grundlisterne. Det er kommunernes grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og indsender dem til Landsretten.

 

Du kan se denne video for at få et indtryk af, hvad man laver som lægdommer:

Eller se denne præsentation af arbejdet som lægdommer (PDF). Der er desuden mere information på domstolenes hjemmeside 

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Linda Eis, Ledelsessekretariatet
Tlf.: 9960 4012
Mail: lieis@ikast-brande.dk 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.