Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser og høringer

Som borger har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvis der sker forandringer i dit lokalområde. På denne side finder du en kronologisk oversigt over alle aktuelle høringer og offentliggørelser

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til tillæg nr. 4 og lokalplan nr. 357 for Boliger, Villavej, Ikast

10. januar 2018Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed et forslag til et kommuneplantillæg til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og en lokalplan.

 

Offentligvej nedlægges - del af Frisenborg Allè

05. januar 2018Ikast-Brande Kommune påtænker at nedlægge en del af den offentlige vej Frisenborg Allé.

Sti fra fra Østergade til Fuglsangs Allé nedlægges

05. januar 2018Ikast-Brande Kommune har modtaget en privat anmodning om at nedlægge stien fra Østergade til Fuglsangs Allé.

 

Offentligvej nedlægges - del af Dybdalsvej

05. januar 2018Ikast-Brande Kommune påtænker at nedlægge en del af den offentlige vej Dybdalsvej.

Dørslundvej 65 - DGU-nr. 95.2006 Tilladelse til at indvinde grundvand

21. november 2017Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 24.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring, DGU-nr. 95.2006.

 

Givevej 52 -DGU-nr. 96.1574- Tilladelse til at indvinde grundvand

21. november 2017Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 20.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring, DGU-nr. 96.1574.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.