Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser og høringer

Som borger har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvis der sker forandringer i dit lokalområde. På denne side finder du en kronologisk oversigt over alle aktuelle høringer og offentliggørelser

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byrådet har vedtaget Kommuneplantillæg nr. 30 og Lokalplan nr. 380 for Centerområde, Bymidte, Ejstrupholm

23. oktober 2019Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

 

Ejstrupholmvej 11A - VVM-screeningsafgørelse

23. oktober 2019VVM-screeningsafgørelse vedrørende etablering af anlæg til nedsivning af kondensatvand, Ejstrupholmvej 11A, 7330 Brande.

Ejstrupholmvej 11A og 11 B - Tilladelse til nedsivning af kondensatvand

23. oktober 2019Ikast-Brande Kommune har den 23. oktober 2019 givet tilladelse til nedsivning af kondensatvand fra produktionen på AKM. Kondensatvandet nedsives på matrikel nr. 1a Arvad, Brande

 

Matriklerne 2b, 12a og 12ai, Over Isen By, Ikast (Tyvkærvej) – Miljøscreeningsafgørelse

23. oktober 2019Ikast-Brande Kommune har lavet en miljøscreeningsafgørelse af projektet om etablering og prøvepumpning af tre nye boringer på matrikel 2b, 12a og 12ai, Over Isen By, Ikast (Tyvkærvej).

Matrikel 2b, 12a og 12ai, Over Isen By, Ikast (Tyvkærvej) – Tilladelse til at etablere og prøvepumpe tre nye boringer

23. oktober 2019Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at etablere og prøvepumpe tre nye boringer – en på hver af matriklerne 2b, 12a og 12ai, Over Isen By, Ikast.

 

Sønderhusevej 1 - Landzonetilladelse

23. oktober 2019Landzonetilladelse til husstandsvindmølle, Sønderhusevej 1, 7430 Ikast

Vestergade 77 - Regnvandsbaseret udledning – tilladelse og VVM-screeningsafgørelse

22. oktober 2019Tilladelse til regnvandsbaseret udledning fra del af Vestergade 77 til Skovby Bæk via bassin beliggende på matrikel 3a Ravnsvad By, Ikast.

 

Ikastvej 42 - Tilladelse til at indvinde grundvand

22. oktober 2019Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 96.1835

Ændring af drænsystem på La Cours Vej, Ikast

22. oktober 2019Ikast-Brande Kommune vil ændre forløbet på et drænsystem på La Cours Vej, Ikast.

 

Lyngholmvej 3 - miljøtilladelse

17. oktober 2019Afgørelse om miljøtilladelse af husdyrbruget, Lyngholmvej 3, 8766 Nørre Snede

 
 
 
 
 
 
 
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.