Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser og høringer

Som borger har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvis der sker forandringer i dit lokalområde. På denne side finder du en kronologisk oversigt over alle aktuelle høringer og offentliggørelser

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyvkærvej 29 -Tilladelse til at indvinde grundvand

13. juni 2018Tyckærvej 29, 7430 Ikast - Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 35.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring, DGU-nr. 86.1158.

 

Silkeborgvej 24 - Landzonetilladelse

08. juni 2018Landzonetilladelse til opførelse af en mindre husstandsvindmølle, Silkeborgvej 24, 7442 Engesvang

Ruskærvej 19 - Landzonetilladelse

08. juni 2018Landzonetilladelse til udvidelse af en eksisterende bålhytte, Ruskærvej 19, 7441 Bording

 

Viborgvej 36 - Landzonetilladelse

08. juni 2018Landzonetilladelse til opførelse af en stald, samt lovliggørende landzonetilladelse til en ridebane, Viborgvej 36, 7442 Engesvang

Sønderkærvej 4 - Afgørelse om miljøgodkendelse

07. juni 2018Afgørelse om miljøgodkendelse af en fjerkræproduktion med økologiske konsumæg, Sønderkærvej 4, 7330 Brande

 

Enighedsvej 3 - Afgørelse om miljøgodkendelse

06. juni 2018Afgørelse om miljøgodkendelse af slagtesvinebruget, Enighedsvej 3, 8765 Klovborg

Brandevej 52 - Landzonetilladelse

06. juni 2018Landzonetilladelse til gyllebeholder med teltoverdækning og en jordvold - Brandevej 52, 7361 Ejstrupholm

 

Dræn til Brande Å – offentliggørelse af reguleringsprojekt

06. juni 2018Projektet omhandler etablering af et nyt drænsystem, samt sløjfning af et eksisterende.

Ulkærvej - Afgørelsen om ikke VVM-pligt

04. juni 2018Afgørelse om, at lovliggørelse af at genanvende tagplader til opfyld i intern kørevej på jordstykket Ulkærvej.

 

Sandfeldvej 68 - 70 - Landzonetilladelse

01. juni 2018Lovliggørende landzonetilladelse til bålhytte, Sandfeldvej 68-70, 7330 Brande

 
 
 
 
 
 
 
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.