Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser og høringer

Som borger har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvis der sker forandringer i dit lokalområde. På denne side finder du en kronologisk oversigt over alle aktuelle høringer og offentliggørelser

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munklindevej 28 - Anmeldelse af driftsbygning

12. oktober 2017Ikast-Brande Kommune har torsdag den 12. oktober 2017 truffet afgørelse vedrørende en anmeldelse af en maskinhal på Munklindevej 28, 7441 Bording.

 

Engebækvej 26 - udkast til afgørelse om miljøgodkendelse

12. oktober 2017Ikast-Brande Kommune har udarbejdet et udkast til afgørelse om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Engebækvej 26, 7330 Brande

Skyggevej 75 - Tilladelse til at indvinde grundvand

10. oktober 2017Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 40.000 m3 grundvand/år til vask og sortering af råstoffer fra boring, DGU-nr. 86.2081

 

Skelhøjevej 20 - Landzonetilladelse

10. oktober 2017Landzonetilladelse til naturlegeplads, Skelhøjevej 20, 7430 Ikast

Gejlebjergvej 4/Gydevej 1 - landzonetilladelse

09. oktober 2017Landzonetilladelse til redskabsrum og overdækning, Gejlebjergvej 4/Gydevej 1, 7330 Brande

 

Stigbjergvej 7 - Landzonetilladelse

06. oktober 2017Landzonetilladelse til opførelse af carport, Stigbjergvej 7, 7330 Brande

Grarupvej 15 A og B - Landzonetilladelse

05. oktober 2017Landzonetilladelse til inforpavillon, Grarupvej 15 A og B, 7330 Brande

 

Eskelund Allé 1-248 - Landzonetilladelse

05. oktober 2017Landzonetilladelse til Blåhøj Fællespark, Blåhøj Stationsvej 30, 7330 Brande

Toftlundvej 2 A - Tilladelse til at indvinde grundvand

05. oktober 2017Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 29.400 m3 grundvand/år til markvanding fra boring, DGU-nr. 86.2103.

 

Karstoftvej 7 - skovrejsning

04. oktober 2017Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM pligt i forbindelse med anmeldelse af skovrejsning - Karstoftvej 7, 7330 Brande

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.