Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser og høringer

Som borger har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvis der sker forandringer i dit lokalområde. På denne side finder du en kronologisk oversigt over alle aktuelle høringer og offentliggørelser

 
 
 
 
 

Bjerregårdvej 5 - Tilladelse til at indvinde grundvand

17. oktober 2017Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 15.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring, DGU-nr. 96.1650.

 

Skolevænget 28 - Landzonetilladelse

17. oktober 2017Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus med integreret garage og overdækket terrasse, Skolevænget 28, 7430 Ikast.

Vejlevej 47 - Landzonetilladelse

13. oktober 2017Landzonetilladelse til etablering af en hal på matr. nr. 4c, Nortvig By, Nr. Snede, beliggende ved Vejlevej 47, 8766 Nørre Snede

 

Remmebakken 1-47 - nedklassificering af vejen til privat fællesvej

13. oktober 2017Ikast-Brande Kommune påtænker at nedklassificere Remmebakken 1-47 i Ikast til privat fællesvej.

Enkehøj 100 - Tilladelse til at indvinde grundvand

13. oktober 2017Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 40.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring, DGU-nr. 104.1871.

 

Nedergårdsvej 7 - Landzonetilladelse

12. oktober 2017Landzonetilladelse til maskinhus, Nedergårdsvej 7, 7330 Brande

Silkeborgvej 14 – Tilladelse til grundvands-køle-varme-anlæg

12. oktober 2017Silkeborgvej 14, 7442 Engesvang – Tilladelse til at etablere og drive et ATES-anlæg (grundvands-køle-varme-anlæg)

 

Munklindevej 28 - Anmeldelse af driftsbygning

12. oktober 2017Ikast-Brande Kommune har torsdag den 12. oktober 2017 truffet afgørelse vedrørende en anmeldelse af en maskinhal på Munklindevej 28, 7441 Bording.

Engebækvej 26 - udkast til afgørelse om miljøgodkendelse

12. oktober 2017Ikast-Brande Kommune har udarbejdet et udkast til afgørelse om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Engebækvej 26, 7330 Brande

 

Skyggevej 75 - Tilladelse til at indvinde grundvand

10. oktober 2017Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 40.000 m3 grundvand/år til vask og sortering af råstoffer fra boring, DGU-nr. 86.2081

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.