Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser og høringer

Som borger har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvis der sker forandringer i dit lokalområde. På denne side finder du en kronologisk oversigt over alle aktuelle høringer og offentliggørelser

 
 
 
 
 

Vester Moselundvej 20, DGU-nr. 86.1504 – Tilladelse til at indvinde grundvand

05. december 2017Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 30.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring, DGU-nr. 86.1504

 

Vester Moselundvej 20, DGU-nr. 76.1320 – Tilladelse til at indvinde grundvand

05. december 2017Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 54.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring, DGU-nr. 76.1320.

Hygildvej 9, 7361 Ejstrupholm – Tilladelse til at indvinde grundvand

05. december 2017Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 23.000 m3 grundvand/år til markvanding (22.000 m³/år), husdyrbrug (ca. 600 m³/år) og husholdning (1 husstand) fra boring DGU-nr. 96.1615.

 

Afgørelse om adgang ad mark- og skovveje

04. december 2017Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om nedlæggelse af en markvej ved Møllebjergvej i Bording.

Karup Å – høring af restaureringsprojekt

04. december 2017Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed et restaureringsprojekt i Karup Å.

 

Filskovvej - Landzonetilladelse

29. november 2017Landzonetilladelse til udstykning af en selvstændig ejendom til erhverv, Filskovvej, 7330 Brande.

Fundervej 50 - Tilladelse til at indvinde grundvand

24. november 2017Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde11.400 m3 grundvand/år til markvanding fra boring, DGU-nr. 86.1533.

 

Byvej 20 - afgørelsen - skovrejsning

23. november 2017Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM pligt i forbindelse med skovrejsning på Byvej 20, 7361 Ejstrupholm.

Thyregodvej 34 - Landzonetilladelse

23. november 2017Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra beboelse til erhverv, Thyregodvej 34, 7330 Brande

 

Fredborgvej 23 - DGU-nr. 104.1799 - Tilladelse til at indvinde grundvand

22. november 2017Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 42.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring, DGU-nr. 104.1799.

 
 
 
 
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.