Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Delareal af Brogade – Nedlæggelse af vejareal

Broen, der går over Den Skæve Bane. Det er en de af kommunevejen Brogade, der forløber over broen og ned til Brandevej.

Broen, der går over Den Skæve Bane, har siden 2016 været afspærret for kørende færdsel. Baggrunden for afspærringen er en vurdering af, at broens bæreevne ikke længere tillader sikker færdsel over broen i køretøjer. Broen har i dag en stand, hvor der falder fragmenter fra broen og ned på Den Skæve Bane, til fare for de, der færdes på stien. Ikast-Brande Kommune har derfor iværksat en nedrivning af broen.

Før at broen kan rives ned, er det nødvendigt, at nedlægge den del af kommunevejen Brogade, der forløber over broen og ned til Brandevej. Adgangen fra Brandevej har været lukket siden etablering af rundkørslen.

Har du indsigelser til vejarealets nedlæggelse, så skal de være Ikast-Brande Kommune i hænde senest 28. april 2020. Indsigelser modtages på e-mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk.

Efter 28. april vil vi træffe endelig afgørelse om vejens nedlæggelse.

Billedet viser skitse over Brogade - hvor vejen skal nedlægges.

Lovgivning

Nedlæggelsen af vejen sker med hjemmel i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014, §§ 15, 124-127.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.