Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen for et vindmølleområde øst for Blåhøj

Byrådet offentliggør et debatoplæg for at indkalde ideer og forslag til planlægningen for et nyt vindmølleområde øst for Blåhøj

Vindmølleområde Blåhøj Øst - debatfase

Kortet viser den ønskede placering af vindmølleområdet 

Har du ideer og forslag til planlægningen for et nyt vindmølleområde øst for Blåhøj?

Ikast-Brande Kommunes byråd har besluttet at planlægge for et vindmølleområde ca. 2 km øst for Blåhøj. Byrådet besluttede den 4. maj 2020 at offentliggøre et debatoplæg og indkalde ideer og forslag til den videre planlægning.

Du har mulighed for at komme med idéer, forslag og synspunkter til planlægningen fra onsdag den 3. juni til onsdag den 01. juli 2020.

For at du bedre kan vurdere vindmølleprojektet, offentliggør Ikast-Brande Kommune et debat-/idéoplæg, som giver en overordnet beskrivelse af planlægningen og det nye vindmølleanlæg. Desuden beskriver idéoplægget de undersøgelser, som forventes at blive sat i gang i forbindelse med miljøvurderingen.

Du kan se debat-/idéoplægget her (med oplysninger om fysisk borgermøde)

Der er mulighed for at deltage i et borgermøde i debatfasen, læs mere om mødet nederst på siden. Bemærk, at mødet er afviklet. Du kan finde link til præsentationen fra mødet nederst på siden.

 

Projektet
Ikast-Brande Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opstille tre vindmøller ved Buelundvej, ca. 2 km øst for Blåhøj. Møllerne vil få en totalhøjde på op til 167,5 meter og vil blive opstillet i en trekant med ensartet, indbyrdes afstand. Hver mølle vil få en effekt på 6-7 MW. Den samlede el-produktion for de nye vindmøller er beregnet til 50.000 MWh pr. år. Så tilsammen forventes de tre møller at kunne levere strøm svarende til årsforbruget for ca. 9.600 husstande. Læse mere om projektet i debatoplægget.

Vindmøllerne vil blive stillet op i et område, der endnu ikke er udlagt til vindmølleområde i Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. Derfor skal der ny planlægning til.

Planprocessen
Første led i planlægningen er en debatfase, som kører frem til den 01. juli 2020. I perioden har du mulighed for at indsende forslag og ideer til, hvilke forhold den videre planlægning og miljøvurdering skal belyse.

Inden vindmøllerne kan blive rejst, skal planlægningen og de nødvendige tilladelser være på plads. Det indebærer bl.a., at:

  • Ikast-Brande Byråd skal vedtage et kommuneplantillæg og en lokalplan og offentliggøre en miljørapport med en miljøvurdering af planerne
  • Bygherren skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport med en vurdering af det konkrete vindmølleprojekts påvirkning på omgivelserne
  • Ikast-Brande Kommune skal udstede en tilladelse til projektet efter miljøvurderingsloven (hed tidligere VVM-tilladelse) og en byggetilladelse.

Kommuneplantillægget, lokalplanen og det konkrete vindmølleanlæg er omfattet af loven om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at realiseringen af planerne og vindmølleprojektet vil få væsentlig indvirkning på miljøet, derfor skal de miljøvurderes.

De bemærkninger, vi modtager fra offentligheden i debatfasen vil indgå i Ikast-Brande Kommunes vurdering af, hvad man skal undersøge i miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten. Når rapporterne ligger klar, vil de blive fremlagt i offentlig høring i mindst otte uger sammen med forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Send os dine ideer, forslag og synspunkter

Ikast-Brande Kommunes byråd opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde, herunder til hvilke forhold man skal undersøge eller belyse i miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten.

Hvilke forhold mener du, at man bør have fokus på?

Dine idéer, forslag og synspunkter skal være modtaget hos Ikast-Brande Kommune senest onsdag den 01. juli 2020. Bemærkningerne skal være skriftlige og skal være påført dit navn og adresse.

Send bemærkningerne til: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk 

Hvis du ikke kan sende en e-mail, kan du sende et brev til:

Ikast-Brande Kommune
Planafdelingen
Sjællandsgade 6
7430 Ikast

Bemærk, at der er tale om en debatfase og indkaldelse af ideer og synspunkter. Det betyder, at du på nuværende tidspunkt ikke kan komme med indvendinger eller indsigelser mod vindmølleprojektet. Eventuelle indsigelser skal du først sende ind, når der senere bliver en ny 8 ugers offentlig høring af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøvurderingen.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til planlægningen, miljøvurderingen eller projektet, eller ønsker du debatoplægget tilsendt, kan du kontakte én af undertegnede:

  • Ellen Bach Fjendsbo på tlf. 9960 3310 eller e-mail: elfje@ikast-brande.dk
  • Lilian Ebbesen på tlf. 9960 3305 eller e-mail: liebb@ikast-brande.dk
Bemærk!! Det virtuelle borgermøde den 18. juni om planlægningen bliver i stedet et fysisk møde

Bemærk! Mødet er afholdt, men du kan se de samlede oplæg fra mødet ved at klikke på linket herunder:

Præsentation fra borgermøde 18. juni i Blåhøj

Regeringen har ændret forsamlingsreglerne, så vi nu har muligheden for at mødes fysisk. Det vil Kommunen gerne udnytte, derfor er det planlagte, virtuelle borgermøde erstattet af et fysisk møde:

Torsdag den 18. juni 2020, kl. 19.00 - ca. 21.00 i Blåhøj Multihus, Blåhøj Skolevej 1, 7330 Brande

På mødet kan du høre mere om vindmølleprojektet, planprocessen og miljøvurderingen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Hvis du allerede inden borgermødet ved, at du vil stille nogle bestemte spørgsmål til projektet, vil vi opfordre dig til at sende dem på forhånd pr. e-mail til: elfje@ikast-brande.dk

Så har vi bedre mulighed for at besvare spørgsmålene på mødet.

Efter borgermødet vil du kunne se præsentationen her på siden.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.