Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Høring af udkast til miljøgodkendelse, Grarupvej 11, 7330 Brande

Udkast til miljøgodkendelse i 30 dages høring

Ikast-Brande Kommune har udarbejdet et udkast til en miljøgodkendelse af fjerkræbruget, Grarupvej 11, 7330 Brande.

Husdyrbruget har et samlet produktionsareal på 10.091 m2 med æglæggende høns. Der sker ingen ændringer i produktionsarealerne.

Der foretages ikke bygningsmæssige ændringer ud over opstilling af container til opbevaring af fjerkræmøg.

Ansøgningen omhandler en retlig lovliggørelse af den sydlige stald, som er blevet bygget ca. 80 meter længere mod sydøst end tidligere godkendt. Samtidig sker der en udvidelse af arealet til gødningsopbevaring ved den sydlige stald på 20 m2, da der er opstillet en container til opbevaring af fjerkræmøg.

Link: Udkastet kan ses her

Der er en frist på 30 dage til at komme med kommentarer til udkastet, før kommunen kan træffe den endelige afgørelse.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.