Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ejstrupholmvej 11A - afgørelse om ikke-VVM-pligt

VVM-screeningsafgørelse vedrørende ændring af anlæg til nedsivning af kondensatvand, Ejstrupholmvej 11A, 7330 Brande.

I forbindelse med etablering af ændring af anlæg til nedsivning af kondensatvand, Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.M.B.A., Ejstrupholmvej 11A, 7330 Brande, er projektet VVM-screenet, og der er truffet afgørelse om ikke-VVM-pligt.

Link til VVM-screeningen og bilag 

Klagevejledning 
Det er muligt at klage over VVM-afgørelsen. 

Klage over VVM-afgørelsen 
Alle kan klage over VVM-afgørelsen. Der kan klages over retlige spørgsmål ifølge "Planlovens" § 58 (LBK nr. 1529 af 23-11-2015), hvis man for eksempel ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

Hvis du vil klage over VVM-afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sådan gør du, hvis du vil klage:
www.naevneneshus.dk. Under overskriften "Klageportalen" vælger du "Link via borger.dk" (som privatperson) eller "Link via virk.dk" (som virksomhed).

Log herefter på med NemId og følg vejledningen på skærmen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. (privatperson) og 1800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at behandle klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen. Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en ansøgning til Ikast-Brande Kommune, der forklarer, hvorfor du skal fritages fra at bruge Klageportalen. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen.

Ansøger vil få besked, hvis andre klager over VVM-afgørelsen.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.