Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Blichersvej 26 - Tilladelse

Blichersvej 26, Brande – Tilladelse til at opsætte et UV-anlæg på Brande Vandværk

Ikast-Brande Kommune har givet Brande Vandværk tilladelse til at opsætte et blivende UV-anlæg på deres vandværk på Blichersvej 26. UV-anlægget må kun sættes i drift i visse situationer.

Tilladelsen er offentliggjort den 21. februar 2020 og er givet efter § 21 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 118 af 22-02-2018).  

Link til tilladelsen  

Det er muligt at klage over tilladelsen. Se klagevejledningen i tilladelsen.

Det er kun parter, der har en individuel og væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, der kan klage over tilladelsen ifølge § 80 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 118 af 22-02-2018).

Klagefristen udløber den 20. marts 2020.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.