Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ikast Midtby - Udviklingsprincipper

Byrådet offentliggør hæftet "Ikast Midtby - Udviklingsprincipper"

 Udviklingsprincipper for Ikast Midtby

Ikast Midtby - Udviklingsprincipper 

Byrådet offentliggør den 22. april 2020 hæftet "Ikast Midtby - udviklingsprincipper".

Ikast-Brande Kommune har sammen med arkitektfirmaet ATRA og en arbejdsgruppe bestående af borgere og repræsentanter for foreninger og erhvervslivet i Ikast fastsat udviklingsprincipper for Ikast bymidte. Arbejdsgruppen har været med til at sikre, at udviklingsprincipperne i videst muligt omfang tager udgangspunkt i de udfordringer, der opleves af byens borgere og brugere, og i de lokale ideer og ønsker.

Arbejdet med udviklingsprincipperne er resulteret i hæftet "Ikast Midtby - udviklingsprincipper".

Du kan se hæftet "Ikast Midtby - udviklingsprincipper" her


Udviklingsprincipperne
Arbejdsgruppen har peget på syv udviklingprincipper for Ikast midtby:

1. Midtby for hele Ikast
2. Koncentreret center og gode boligområder
3. Boliger for alle
4. Bygninger for byen
5. Rum til ophold
6. Tilgængelighed for enhver
7. Kort og langt sigt.

Udviklingsprincipperne bygger videre på de visioner og mål for Ikast bymidte, som byrådet har fastsat i Planstrategi 2019. Arbejdet tager derudover udgangspunkt i analyser, registreringer og kortlægning.

Udviklingsprincipperne for midtbyen i Ikast skal være med til at kvalificere og prioritere beslutninger, der vedrører udviklingen i midtbyen. Hæftet definerer således en udviklingsretning og en overordnet struktur, men det beskriver også mulige delprojekter og mulige, konkrete indsatser.

Hæftet skal ikke ses som et endegyldigt dokument eller en egentlig masterplan, men vi har et ønske om, at udviklingsprincipperne bliver retningsgivende for initiativerne i byen, offentlige såvel som private - og at principperne kan danne en vigtig del af grundlaget, når der i fremtiden skal prioriteres mellem projekter.

Udviklingsprincipperne skal dermed udstikke en retning for, hvordan Strøgcenteret, og de nærmeste gader kan styrkes i de kommende år. Vi skal have en fælles retning, som alle interessenter kan tage del i at realisere. Mange arbejder allerede på at styrke midtbyen og har sat spændende initiativer i gang. Byrådet kan først og fremmest anvise mulighederne og derudover bidrage med noget kommunal/offentlig aktivitet.

Sammen kan vi skabe en fælles retning for udviklingen og skabe de bedste rammer for en god og levende midtby i Ikast. Vi håber, at rigtig mange vil bidrage til en god udvikling med stort og småt. Det er nødvendigt og det er vigtigt!

I hæftet er der arbejdet med udviklingsprincipper for fem bykvarterer:
1. Stationskvarteret
2. Grønnegårdskvarteret
3. Elværkskvarteret
4. Rådhuskvarteret
5. Strøgcentret.

Hæftet rummer også konkrete forslag til projekter, man kan iværksætte, de handler om:
1. Strøgcentret
2. Ny hovedindgang til Strøgcntret og nye funktioner
3. Grønne byrum, torve og pladser
4. Cirkulationsring og shared space
5. Nye og planlagte boliger.

Læs mere i hæftet.

Udviklingsprincipper for Brande bymidte
Byrådet har besluttet, at der også skal gennemføres en lignende proces for Brande midtby. Arbejdet  forventes at starte op efter sommerferien 2020.

Planstrategi 2019
I december 2019 offentliggjorde Byrådet en planstrategi for, hvordan kommunen skal udvikle sig fysisk i den næste kommuneplanperiode, det vil sige i perioden 2021-2033. Byrådet har i den forbindelse besluttet, at der skal være særligt fokus på udviklingen af bymidterne i Ikast og Brande. I strategien er der derfor konkrete, politiske visioner og mål for udviklingen af de to bymidter.

Den 14. april besluttede byrådet at vedtage Planstrategi 2019 endeligt.

Udviklingsprincipperne for Ikast midtby bygger videre på de visioner og mål for Ikast bymidte, som byrådet har fastsat i Planstrategi 2019. Hvis du vil se visioner og mål for Ikast midtby kan du følge linket til planstrategien herunder:

Se Planstrategi 2019 her


Har du spørgsmål til hæftet "Ikast Midtby - Udviklingsprincipper" så kontakt:

Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3305

eller

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3302

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.