Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Blichersvej 26, Brande - Tilladelse til midlertidig opsætning af UV-anlæg

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til midlertidigt at opsætte og anvende et UV-anlæg på Brande Vandværk.

Tilladelsen er offentliggjort den 1. november 2019 og er givet efter § 21 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 118 af 22-02-2018).

Link til tilladelsen 

Klagevejledning 
Det er muligt at klage over tilladelsen.  

Det er kun parter, der har en individuel og væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, der kan klage over tilladelsen ifølge § 80 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 118 af 22-02-2018). 

Hvis du vil klage over tilladelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i tilladelsen.

Klagefristen udløber den 29. november 2019.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.