Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mylius Erichsensvej til Gold-bækken - Tilladelse

Tilladelse til regnvandsbaseret udledning fra område ved Mylius Erichsensvej til Gold-bækken via bassin beliggende på matrikel 3ap, 3aq og 3ay Brande By, Brande.

Ikast-Brande Kommune har den 28. juni 2019 givet tilladelse til udledning af regn- og overfladevand via et forsinkelsesbassin til Goldbækken. Tilladelsen gives i forbindelse med separatkloakering af større område ved Mylius Erichsensvej i Brande. Tilladelsen gives efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 og 28.

Tilladelsen kan påklages.
Klagefristen udløber den 26. juli 2019. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Link til tilladelsen 

VVM-screening efter Miljøvurderingsloven
Samtidig med udarbejdelsen af tilladelsen til udledning er der udarbejdet en screening af etableringen af bassinet i henhold til §21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen laves for at afgøre, om projektet er omfattet af kravet om udarbejdelse af en miljøvurdering af projektet.

Ikast-Brande Kommune har på baggrund af screeningen afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af projektet.

Denne afgørelse af den 28. juni 2019 kan påklages. Klagen skan indsendes inden den 26. juli 2019. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Link til afgørelsen

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.