Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet har vedtaget lokalplan nr. 358 for et Erhvervsområde, Nørholmvej, Ejstrupholm

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Lokalplan 358 Afgrænsning

Lokalplan nr. 358 for Erhvervsområde, Nørholmvej, Ejstrupholm

Den 24. juni 2019 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planer endeligt.

De vedtagne planer er offentligt bekendtgjort den 03. juli 2019.

Forslag til planerne var i offentlig høring i perioden fra den 20. marts 2019 og frem til den 15. maj 2019.

På nær mindre redaktionelle ændringer, er der er ikke foretaget nogen ændringer i de endelige planer siden forslagene til planerne var i offentlig høring.   


Du kan se den endelige lokalplan nr. 358 her 


Formålet med lokalplan nr. 358 er, at tilvejebringe flere erhvervsgrunde i området, at begrænse generne for omkringliggende boliger og at sikre, at der ikke opføres boliger inden for lokalplanområdet.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri.

Ved endelig vedtagelse af lokalplan nr. 358 bliver lokalplan nr. 2.24 for et erhvervsområde ved Nørholmvej i Ejstrupholm ophævet i sin helhed. Lokalplan nr. 2.24 blev vedtaget af Nørre-Snede Kommune den 25. juni 2002.

 

Følgende gælder for den endelige lokalplan

Planen kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Administration Vest i Ikast.

Retsvirkninger
Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planen kan påklages til Planklagenævnet. Man kan kun påklage retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her


Kontakt

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt:

Lars Henrik Dahl Hansen
Planlægger
E-mail: lahdh@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3307

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.