Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Krondalvej 21 - revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse, Krondalvej 21, 8766 Nørre Snede

Ikast-Brande Kommune er i gang med at revurdere den eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget, Krondalvej 21, 8766 Nørre Snede.

Kommunen må ikke træffe afgørelse om en revurdering, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om kommunens udkast til afgørelse, jævnfør § 42 i  Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Alle kan bede om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger, og efterfølgende
kommentere udkastet, inden for en frist på to til fire uger, efter modtagelsen af udkastet.
Ikast-Brande Kommune træffer afgørelse om, enten at påbyde ændrede vilkår til miljøgodkendelsen, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i husdyrbrugets miljøgodkendelse, når udkastet har været i høring. Kommunen træffer afgørelsen med hjemmel i § 39, jævnfør § 41, i Husdyrbrugloven.

Når kommunen har truffet afgørelse om revurdering, skal afgørelsen offentliggøres. Afgørelsen
kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for fire uger fra offentliggørelsen.

Hvis du ønsker at få tilsendt udkastet til afgørelse om revurderingen, skal du skrive til kommunen pr. e-mail til: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk eller med post til Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast, att. Lis Paakjær.

 

Skriv venligst Sagsnummer: 09.17.19-P19-22-19 i mailen eller brevet.

Kommunen skal have besked senest den 8. august 2019.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.