Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Søbjergvej 83 - Udkast til miljøgodkendelse

Ikast-Brande har udarbejdet et udkast til en miljøgodkendelse af svinebruget Søbjergvej 83, 7441 Bording.

Der er søgt om en ny miljøgodkendelse efter "stipladsmodellen", for derigennem at udnytte den eksisterende ramme i de eksisterende bygninger bedst muligt, og derved opnå en forbedret og mere fleksibel staldudnyttelse. Produktionsarealet forbliver uændret og er på 3.685 m2. Der produceres søer med smågrise på ejendommen, og der foretages ikke nogle bygningsmæssige ændringer.

Link til Udkast til miljøgodkendelse -  30 dages høring

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.