Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Christianshedevej 1B - Landzonetilladelse

Ophør som IE-brug og vurdering af forureningstilstand, Christianshedevej 1B, 7441 Bording

Husdyrbruget Christianshedevej 1B, 7441 Bording er ophørt som IE-husdyrbrug.

Ved ophør som IE-husdyrbrug finder Jordforureningsloven anvendelse, jævnfør
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46, stk. 3. Der skal således foretages en vurdering af jordens og grundvandets forureningstilstand. Hvis der imidlertid ved driften af husdyrbruget ikke har været anvendt farlige stoffer, der kan give anledning til jord- eller grundvandsforurening, skal der som udgangspunkt ikke foretages målinger i forbindelse med denne jord- og grundvandsvurdering.

Ikast-Brande Kommune finder i det konkrete tilfælde, at der ikke er grundlag for at meddele undersøgelsespåbud m.v. efter reglerne i Jordforureningsloven.

Afgørelsen om ikke-påbud er truffet på baggrund af det til Ikast-Brande Kommune indsendte materiale, og jævnfør § 38 k, stk. 3 i Jordforureningsloven.

Linkt til afgørelsen

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.