Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Horsensvej 22 - VVM - afgørelse

Afgørelse om, at etablering af nyt vandværk i Nørre Snede, som skal erstatte det eksisterende vandværk, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Klagefristen er onsdag den 31. maj 2018

Link: 
Afgørelse - med klagevejledning  
Ansøgningsskema 
VVm-Screeningsnotat


Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.