Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tillæg nr. 16 til Ikast-Brande Kommunes gældende Spildevandsplan 2010-2021

Tillæg nr. 16 til Ikast-Brande Kommunes gældende Spildevandsplan 2010-2021 - "Udvidelse af erhvervsområde Pårup Vest" endelig vedtaget

Tillæg nr. 16 til Ikast-Brande Kommunes gældende Spildevandsplan 2010-2021 er med denne offentliggørelse endeligt vedtaget. Der er ikke indkommet nogle klager eller andre bemærkninger i høringsperioden. Hverken til selve tillægget eller til afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport eller en miljøvurdering. Du kan læse tillægget via nedenstående link

Link til tillæg nr. 16

Tillægget beskriver udvidelser af et eksisterende kloakoplande i udvidet erhvervsområde i Pårup, samt ændrede kloakeringsprincipper. I samme tillæg reserveres der arealer til regnvandsbassiner.

Forslaget til tillæg nr. 16 har været fremlagt i offentlig høring på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside i 8 uger. Fristen for at komme med indsigelser udløb den 19. juni 2018. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger, der har givet anledning til ændring af tillægget.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport og miljøvurdering har været offentliggjort i 4 uger på hjemmesiden og udløb den 22. maj 2018.

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra denne annoncering offentliggøres.

Du kan få aktindsigt i sagen og de tilhørende dokumenter ved at henvende dig til kommunen.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.