Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sønderkærvej 4 - For-annoncering - miljøgodkendelse

For-annoncering af ansøgning om miljøgodkendelse af en fjerkræproduktion med økologiske konsumæg, Sønderkærvej 4, 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med en etablering af en fjerkræproduktion med økologiske konsumæg på Sønderkærvej 4, 7330 Brande. Der ansøges om etablering af 4 nye stalde med et produktionsareal på i alt 15.000 m2. Staldene placeres 2 og 2. For en nærmere beskrivelse af det ansøgte projekt, henvises til ansøgningsmaterialet.

Ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug, som er omfattet af § 16a i Husdyrbrugloven, skal for-annonceres, så offentligheden og berørte myndigheder tidligt i processen bliver informeret om det ansøgte projekt. Offentligheden skal have en reel mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger til det påtænkte projekt, så

Når kommunen, efter høringsperioden på 30 dage, har truffet den endelige afgørelse om miljøgodkendelse, vil godkendelsen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med fire ugers klagefrist. Afgørelsen bliver også offentliggjort på Miljøstyrelsens portal, Digital MiljøAdministration (DMA).    

Link:
Ansøgningsmaterialet   
Situationsplan

Yderligere oplysninger om projektet:
Kontakt biolog Morten Gjerning Petersen
på telefon 9960 3375
eller pr. mail på mopet@ikast-brande.dk .

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.