Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Karup Å – Restaureringsprojekt

Ikast-Brande Kommune har valgt at fremme et restaureringsprojekt med henblik på supplering af grus på tre eksisterende gydebanker i Karup Å.

Indsigelser:

Parter, der har interesse i sagen, kan gøre indsigelser mod projektet i en høringsperiode på 8 uger.

Eventuelle kommentarer skal være skriftlige og stiles til Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område, Bygge- og Miljøafdelingen, Centerparken 1, 7330 Brande,
teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk.


Kommentarer skal være Ikast-Brande Kommune i hænde senest d. 2. november 2017.
Ikast-Brande Kommune vil behandle eventuelle indkomne kommentarer, og herefter træffe afgørelse i sagen.

Link til projektbeskrivelsen

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.