Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Engebækvej 26 - udkast til afgørelse om miljøgodkendelse

Ikast-Brande Kommune har udarbejdet et udkast til afgørelse om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Engebækvej 26, 7330 Brande

Parter, der har interesse i sagen, kan komme med kommentarer, forslag og bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelsen.

Eventuelle kommentarer skal være skriftlige, og bedes mærket med sagsID: 2017/14745. 
Sendes til:
Ikast-Brande Kommune,
Teknisk Område,
Bygge- og Miljøafdelingen,
Centerparken 1,
7330 Brande
- eller til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk - så kommentarerne er kommunen i hænde senest fredag den 1. december 2017. Ikast-Brande Kommune vil herefter behandle eventuelle indkomne svar, hvorefter der træffes afgørelse i sagen.

Afgørelsen vil dernæst blive offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside www.ikastbrande.dk/politik/hoeringer , med fire ugers klagefrist.

Udkastet til afgørelse om miljøgodkendelse kan ses her  

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.