Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ikastvej 44 A-B - Udkast - miljøgodkendelse

Ikast-Brande Kommune har behandlet en ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Ikastvej 44 A-B, 7361 Ejstrupholm

Ansøgningen omhandler ændring/udvidelse af svinebesætningen fra 500 søer med smågrise, 13.500 producerede smågrise (7,2 - 30 kg) og 6.700 slagtesvin (30 - 102 kg) til 490 søer, 17.550 producerede smågrise (7 - 32 kg), 6.700 slagtesvin (32 - 110 kg) og 490 polte (32 - 107 kg), svarende til en ændring i dyreenheder (DE) fra 332,3 DE til 389,1 DE.

Ændringen/udvidelsen sker inden for ejendommens eksisterende bygningsmæssige rammer.
I henhold til Husdyrgodkendelsesloven skal kommunen orientere sagsparterne om, at der er udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse.

Kommentarer, forslag og bemærkninger
Parter, der har interesse i sagen, kan komme med kommentarer, forslag og bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelsen. Eventuelle kommentarer skal være skriftlige, og bedes mærket med sagsID: 2016/25799 og skal sendes pr. e-mail til:  
teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk, eller til:

Ikast-Brande Kommune,
Teknisk Område,
Bygge- og Miljøafdelingen,
Centerparken 1,
7330 Brande
- så kommentarerne er kommunen i hænde senest mandag den 1. maj 2017.

Ikast-Brande Kommune vil herefter behandle eventuelle indkomne svar, hvorefter der træffes endelig afgørelse i sagen. Afgørelsen vil dernæst blive offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside www.ikast-brande.dk/politik/hoeringer, med fire ugers klagefrist.

Link: Udkast til afgørelse

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.