Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forslag til lokalplan nr. 354 - Daginstitution; Gl. Kongevej, Engesvang

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed et forslag til en lokalplan

Lokalplanafgraensning 354Område til ny daginstitution ved Gl. Kongevej i Engesvang

Forslag til lokalplan nr. 354 for daginstitution, Gl. Kongevej, Engesvang

Ikast-Brande Byråd har den 29. maj 2017 vedtaget ovenstående planforslag.

Planforslaget er offentliggjort den 07. juni 2017.

Du kan indsende eventuelle bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 07. juni til den 23. august 2017.

Du kan se forslag til lokalplan nr. 354 her

 

Formålet med lokalplan nr. 354

Formålet med lokalplanen er:

  • at sikre plangrundlaget for at etablere en integreret daginstitution, der kan dække behovet for børnepasning i området
  • at sikre mulighed for at etablere en skovlegeplads i tilknytning til daginstitutionen
  • at sikre det gode børneliv i Engesvang ved at opfylde kravet om gode faciliteter til leg og læring for børn samt et fagligt og udviklende arbejdsmiljø for medarbejdere.

 

Hvor skal du sende dine høringssvar hen

Du skal sende dine bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til forslag til lokalplan nr. 354 til Ikast-Brande Kommune.

Bemærkningerne skal være skriftlige, og de skal være modtaget i Ikast-Brande Kommune senest den 23. august 2017.

Husk at skrive dit navn og adresse på dit høringssvar.

Bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag kan sendes til:
teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk  

eller alternativt til

Ikast-Brande Kommune,
Planafdelingen,
Centerparken 1,
7330 Brande
 

Følgende gælder for det vedtagne planforslag:

Planen kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under Offentliggørelser eller ved at kontakte Teknisk Område i Kommunens administrationsbygning i Brande.

Retsvirkninger:
Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år. 


Ønsker du at klage - læs mere i klagevejledningen her

 

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til lokalplanen, kan du kontakte:
Iben Hammeleff
Planlægger
Ikast-Brande Kommune
E-mail: ibham@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3303

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.