Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

VVM-tilladelse - vindmøller langs Midtjyske Motorvej

VVM-tilladelse til opstilling af vindmøller langs Midtjyske Motorvej

Ikast-Brande Kommune har meddelt VVM-tilladelse til opstilling af vindmøller langs Midtjyske Motorvej.

Klage
Der kan klages over VVM-tilladelsen i forhold til både retlige spørgsmål og kommunens skøn. Klagen skal inden for 4 uger efter afgørelsen er meddelt, sendes til Miljø- og Fødevareklagernævnet via Klageportalen. Klageportalen finder du link til på forsiden af www.nmkn.dk.

Når du opretter klagen i Klageportalen, er det vigtigt, at du under punktet "Oplysning om den sag klagen vedrører" indtaster journalnummer og sagsbehandler, som du finder øverst i afgørelsen.

For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk
eller
Ikast-Brande Kommune,
Teknisk Område,
Centerparken 1,
7330 Brande.

Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside; www.nmkn.dk.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen.

Tilladelsen kan ses her

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.