Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilladelse til en midlertidig afledning af grundvand

Ikast-Brande Kommune har den 7. april 2017 givet tilladelse til en midlertidig afledning af grundvand til Ikast-Brande Spildevands regnvandsledning på hjørnet af Bøgildvej og O Vestergaard Poulsens allé i Ikast.

Tilladelsen gives i forbindelse med byggeri på matrikel 2f Lægdsgård, Ikast, hvor det er nødvendigt at bortlede grundvand i forbindelse med tørholdelse af byggeudgravningen.

Tilladelsen kan påklages og klagefristen udløber den 5. maj 2017

Link til tilladelsen

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.