Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser og høringer

Som borger har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvis der sker forandringer i dit lokalområde. På denne side finder du en kronologisk oversigt over alle aktuelle høringer og offentliggørelser

Krogbrovej 4 – Tilladelse til ny boring og prøvepumpning

17. august 2017Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring på adressen Krogbrovej 4, 7330 Brande.

 

Hesselbjergvej 13 – Tilladelse til at indvinde grundvand

17. august 2017Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 3.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring, DGU-nr. 85.2458.

Skærlund Øst 7 - Afgørelse om tillæg nr. 4 til miljøgodkendelse

14. august 2017Afgørelse om tillæg nr. 4 til miljøgodkendelse af kvægbruget drevet under Skærlund Øst 7, 7330 Brande

 

Frisbækvej 14, Nr. Snede - Velfærdsudvidelse

08. august 2017Anmeldelse af velfærdsudvidelse

Skovdalvej 1 - Anmeldelse af emissionsorienteret produktionstilpasning

04. august 2017Ikast-Brande Kommune har torsdag den 3. august 2017 truffet afgørelse vedrørende en anmeldelse af emissionsorienteret produktionstilpasning på Skovdalvej 1, 7430 Ikast.

 

Brandevej 64 - revurdering af miljøgodkendelse

31. juli 2017Brandevej 64, 7361 Ejstrupholm - revurdering af miljøgodkendelse

Ulkærvej 11 - Anmeldelse af skift i dyretype

26. juli 2017Anmeldelse af skift i dyretype, Ulkærvej 11, 7441 Bording

 

Birkevej 13 og 15 - Dispensation til hold af to hængebugsvin

26. juli 2017Dispensation til hold af to hængebugsvin i byzone ved Engesvang Børnehuse, Birkevej 13 og 15, 7442 Engesvang.

Tykskovvej 13 – Tilladelse til at indvinde grundvand

25. juli 2017Tykskovvej 13, 7361 Ejstrupholm – Tilladelse til at indvinde grundvand

 

Skygge Å – Restaureringsprojekt

10. juli 2017Ikast-Brande Kommune har valgt at fremme et restaureringsprojekt med henblik på etablering af en gydebanke i Skygge Å, nedstrøms hvor Karupvej krydser vandløbet.

 
 
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.