Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser og høringer

Som borger har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvis der sker forandringer i dit lokalområde. På denne side finder du en kronologisk oversigt over alle aktuelle høringer og offentliggørelser

Forslag til Natura 2000-handleplaner

20. oktober 2016Planernes formål er at gennemføre EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiver i Danmark.

 

Lyngholmvej 12 – Tilladelse til indvinding af grundvand

20. oktober 2016Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 34.000 m3/år grundvand til markvanding fra boring, DGU-nr. 96.1588.

Forslag til lokalplan nr. 345 - Plejecenter, Engbækparken, Brande

18. oktober 2016Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til en lokalplan.

 

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan nr. 333 - Erhverv, Herningvej, Brande

18. oktober 2016Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 34 og lokalplan nr. 341 - Daginstitution, Bodholtvej, Bording

18. oktober 2016Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

 

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr. 318 – Testvindmølle, Husumvej, Drantum

18. oktober 2016Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr. 342 - Offentligt område, Vestergade, Ikast

18. oktober 2016Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

 

Remmevej 24A - landzonetilladelse

18. oktober 2016Teknik- og Miljøudvalget har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i Lovbekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven) (med senere ændringer). Projektet omfatter etablering af enfamiliehus, stald og anneks.

Hallundbaekvej 11 - NY VVM-screening af skovrejsning

14. oktober 2016NY VVM-screening af skovrejsning - pga. ændring af arealet

 

Gl. Skolevej 12 - landzonetilladelse

13. oktober 2016Landzonetilladelse til en etableret sø på matr. nr. 5f, Klovborg By, Klovborg, beliggende ved Gl. Skolevej 12, 8765 Klovborg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.