Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser og høringer

Som borger har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvis der sker forandringer i dit lokalområde. På denne side finder du en kronologisk oversigt over alle aktuelle høringer og offentliggørelser

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 7 om Grønt Danmarkskort mm

17. oktober 2018Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029.

 

Forslag til lokalplan nr. 372 for Boliger, Overgårdsvej, Ikast

17. oktober 2018Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed et forslag til en lokalplan.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan nr. 369 for Boliger og rekreativt område, Kokhøj og Rughøj, Ikast

17. oktober 2018Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

 

Borupvej - nedsivning af overfladevand

16. oktober 2018Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde nedsivning af overfladevand på Borupvej.

Ikastvej 12 - Landzonetilladelse

15. oktober 2018Landzonetilladelse til udstykning af et areal med pumpestation fra ejendommen Ikastvej 12, 7361 Ejstrupholm til en selvstændig ejendom

 

Etablering af rørbroer i Malmkær Bæk og Melkær Grøft

15. oktober 2018Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til etablering af to rørbroer i hhv. Malmkær Bæk og Melkær Grøft

Bangsvej 54 - Dispensation og landzonetilladelse

15. oktober 2018Dispensation og landzonetilladelse til udvidelse af to vandhuller på matr. nr. 2a og 2b, Tulstrup Enge, Bording, beliggende ved Bangsvej 54, 7430 Ikast

 

Fredborgvej 8 – DGU-nr. 104.2229 - Tilladelse til at indvinde grundvand

11. oktober 2018Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 20.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 104.2229 på ovenstående adresse.

Fredborgvej 8 – DGU-nr. 104.2028 - Tilladelse til at indvinde grundvand

11. oktober 2018Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 5.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 104.2028 på ovenstående adresse.

 

Højris Enge 1, 7430 Ikast - Tilladelse til at indvinde grundvand

11. oktober 2018Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 5.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 86.2053 på ovenstående adresse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.