Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser og høringer

Som borger har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvis der sker forandringer i dit lokalområde. På denne side finder du en kronologisk oversigt over alle aktuelle høringer og offentliggørelser

Guldforhovedvej 35 - landzonetilladelse

11. januar 2018Landzonetilladelse til Husstandsvindmølle, Guldforhovedvej 35, 7441 Bording

 

Hyvilvej 50A - Afgørelse om miljøtilladelse

11. januar 2018Afgørelse om miljøtilladelse af kvægbruget, Hyvildvej 50A, 7330 Brande

Vejlevej 45 - landzonetilladelse

11. januar 2018Landzonetilladelse til opførelse af en lagerhal, Vejlevej 45, 8766 Nørre Snede

 

Byrådet har vedtaget tillæg nr. 3 og Lokalplan nr. 344 for Blandet byområde, Stationsområdet, Ikast

10. januar 2018Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og en lokalplan.

Forslag til tillæg nr. 4 og lokalplan nr. 357 for Boliger, Villavej, Ikast

10. januar 2018Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed et forslag til et kommuneplantillæg til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og en lokalplan.

 

Offentligvej nedlægges - del af Frisenborg Allè

05. januar 2018Ikast-Brande Kommune påtænker at nedlægge en del af den offentlige vej Frisenborg Allé.

Sti fra fra Østergade til Fuglsangs Allé nedlægges

05. januar 2018Ikast-Brande Kommune har modtaget en privat anmodning om at nedlægge stien fra Østergade til Fuglsangs Allé.

 

Offentligvej nedlægges - del af Dybdalsvej

05. januar 2018Ikast-Brande Kommune påtænker at nedlægge en del af den offentlige vej Dybdalsvej.

Sundsvej 22-24 - Udkast til Miljøgodkendelse

05. januar 2018Ansøgningen omhandler udvidelse af dyreholdet i en eksisterende bygning, som inddrages til stald.

 

Munklindevej 3 - anmeldelse af en kornsilo

05. januar 2018Ikast-Brande Kommune har fredag den 5. januar 2018 truffet afgørelse vedrørende en anmeldelse af en kornsilo på Munklindevej 3, 7441 Bording.

 
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.