Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser og høringer

Som borger har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvis der sker forandringer i dit lokalområde. På denne side finder du en kronologisk oversigt over alle aktuelle høringer og offentliggørelser

Restaurering af Smedebæk, st. 11.400-11.775

23. marts 2017Ikast-Brande Kommune har vedtaget at fremme et restaureringsprojekt ved Midtjysk Lystfiskercenter i det kommunale vandløb Smedebæk.

 

Kærshovedgård 17 – (DGU-861835) Tilladelse til indvinding af grundvand

21. marts 2017Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 40.800 m3 grundvand/år til markvanding fra boring, DGU-nr. 86.1835.

Bøllundvej 3 - endelig godkendelse af reguleringsprojekt

21. marts 2017Ikast-Brande Kommune har valgt at godkende et projekt efter vandløbsloven til rørlægning af ca. 60 meter privat grøft på adressen Bøllundvej 3, Brande.

 

Tillæg nr. 13 til Ikast-Brande Kommunes gældende Spildevandsplan 2010 – 2021

21. marts 2017”Hjertet” – Udlægning af nyt område i spildevandsplanen

Kultur- og bibliotekspolitik i høring

20. marts 2017Nu har du mulighed for at kommentere udkastet til den nye Kultur- og bibliotekspolitik.

 

Skelhøjevej 6 - landzonetilladelse

17. marts 2017Landzonetilladelse til P-plads, Skelhøjevej 6, 7430 Ikast

Ikastvej 44 A-B - Udkast - miljøgodkendelse

15. marts 2017Ikast-Brande Kommune har behandlet en ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Ikastvej 44 A-B, 7361 Ejstrupholm

 

Afgørelse om offentlighedens adgang til Nedergård Skov

15. marts 2017Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse i en en sag om offentlighedens adgang til skoven på ejendommen matr. nr.lef og 3h Nr. Snede By, Nr. Snede og frem til Nedergård Skov.

Ved Grønningen 17 - udledning af drænvand fra kunstgræsbanen

14. marts 2017Der er givet tilladelse til at etablere en kunstgræsbane på en af de eksisterende boldbold baner i Ikast med adgangsadresse Ved Grønningen 17, 7430 Ikast. Der samtidig givet tilladelse til at udlede drænvand fra kunstgræsbanen ...

 

Ved Grønningen 17 - Afgørelse om ikke-VVM-pligt

13. marts 2017Afgørelse om ikke-VVM-pligt - vedrørende etablering af kunstgræsbane i Ikast

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.