Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser og høringer

Som borger har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvis der sker forandringer i dit lokalområde. På denne side finder du en kronologisk oversigt over alle aktuelle høringer og offentliggørelser

Grættrupvej 9 - landzonetilladelse

22. juli 2016Landzonetilladelse til enfamiliehus med garage og carport - Grættrupvej 9, 8766 Nr. Snede

 

Restaureringsprojekt - Stemmeværk ved Harrildgård Fiskeri

20. juli 2016Ikast-Brande Kommune har valgt at fremme et restaureringsprojekt til nedlæggelse af stemmeværk ved Harrildgård Fiskeri i Holtum Å

Ejstrupvej 1/hovedgaden 2 - landzonetilladelse

20. juli 2016Landzonetilladelse til enfamiliehus, carport og skur - Ejstrupvej 1/hovedgaden 2, 7362 Hampen

 

Tarpvej 38 - miljøgodkendelse

19. juli 2016kast-Brande Kommune har meddelt en miljøgodkendelse efter § 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesloven) i forbindelse med en ønsket udvidelse på kvægbruget, Tarpvej 38, 7330 Br...

Ejstrupholmvej 13 - landzonetilladelse

19. juli 2016Lovliggørende landzonetilladelse til en etableret sandfold på matr. nr. 2a, Arvad, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 13, 7330 Brande

 

Brandevej 64 - anmeldelse om skift i dyretype

13. juli 2016Anmeldelse om skift i dyretype -Brandevej 64, 7361 Ejstrupholm

Byvej 20 – Tilladelse til indvinding af grundvand

13. juli 2016Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 27.000 m3/år grundvand til markvanding fra boring, DGU-nr. 96.1449.

 

Pilkmosevej 3 - landzonetilladelse

13. juli 2016Landzonetilladelse til stuehus og garage, Pilkmosevej 3, 7330 Brande

Sjællandsvej 26 - miljøgodkendelse

11. juli 2016Miljøgodkendelse, tilslutningstilladelse og VVM-afgørelse til renovering af Brande Genbrugsplads, Sjællandsvej 26, 7330 Brande

 

Hedegårdsvej 6 og 7 – Tilladelse til at etablere en boring og indvinding af grundvand

11. juli 2016Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring på Hedegårdsvej 6, 7430 Ikast.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.