Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser og høringer

Som borger har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvis der sker forandringer i dit lokalområde. På denne side finder du en kronologisk oversigt over alle aktuelle høringer og offentliggørelser

Tillæg nr. 12 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 - Vedtaget

31. august 2016Tillæg nr. 12 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 – Bording Kirkeby – Ændring af kloakeringsprincip

 

Bøllundvej 3 - Maskinhal/foderlade

31. august 2016Anmeldelse af en maskinhal/foderlade efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Grarupvej 15, 7330 Brande - Miljøgodkendelse

31. august 2016Afgørelse om miljøgodkendelse af arealer, drevet under Axel Månsson Friland Aps - Grarupvej 15, 7330 Brande

 

Grarupvej 15,7330 Brande - Miljøgodkendelse

31. august 2016Afgørelse om miljøgodkendelse af arealer, drevet under Axel Månsson Øko Aps - Grarupvej 15, 7330 Brande

Bøllundvej 15 - Tillæg nr. 4 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Egelund

30. august 2016Afgørelse om tillæg nr. 4 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande

 

Resenborgvej 20 - Tillæg til miljøgodkendelse

30. august 2016Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse af mink og kvægbruget, Resenborgvej 20, 7400 Herning

Løvbjergvej 23B - landzonetilladelse

25. august 2016Landzonetilladelse til etablering af en slamtank på matr. nr. 10ba, Hallundbæk Gde., Ejstrup, beliggende ved Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm

 

Præstegårdsvej 15 - landzonetilladelse

22. august 2016Landzonetilladelse til etablering af en stålhal på matr. nr. 2dy, Omvrå By, Blåhøj, beliggende ved Præstegårdsvej 15, 7330 Brande

Hovedgaden 35 – Tilladelse til indvinding af grundvand

19. august 2016Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 80.000 m3/år grundvand til markvanding fra boring, DGU-nr. 96.1438.

 

Rishedvej 4, 8765 Klovborg – Tilladelse til indvinding af grundvand

12. august 2016Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 200 m3/år grundvand til husholdning og husdyr fra boring, DGU-nr. 97.1090.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.