Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser og høringer

Som borger har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvis der sker forandringer i dit lokalområde. På denne side finder du en kronologisk oversigt over alle aktuelle høringer og offentliggørelser

Nedlæggelse af sti ved Sven Dalgårdsvej

01. december 2016Ikast-Brande Kommune har til hensigt - i henhold til §15 i Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 - at nedlægge ca. 70 m offentlig sti beliggende ved Sven Dalgårdsvej 47.

 

Forslag til tillæg nr. 14 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021

01. december 2016Forslag til tillæg nr. 14 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 – Områder i Klovborg udtages af Spildevandsplanen.

Kunstgræsbane i Brande

01. december 2016kast-Brande Kommune giver tilladelse til etablering af kunstgræsbane i Brande samt tilladelse til udledning af drænvand fra selvsamme bane til Brande Å.

 

Reguleringsprojekt - Sdr Ommevej 132

01. december 2016Tilladelse til etablering af sø og nedlæggelse af 40 m vandløb

Tilladelse til etablering af gangbro over Holtum Å

29. november 2016Ikast-Brande Kommune giver tilladelse til etablering af gangbro over Holtum Å. Gangbroen bliver en del af et stisystem som Naturstyrelsen vil etablere tæt på Harrild Mølle Naturcenter.

 

Etablering af kunstgræsbane i Brande

28. november 2016Afgørelse om ikke-VVM-pligt - vedrørende etablering af kunstgræsbane i Brande

 

Floritsvej 2 - miljøtilladelse

24. november 2016Afgørelse om miljøtilladelse af kvægbruget, Floritsvej 2, 8765 Klovborg

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan nr. 344 - Blandet boliger og erhverv, Stationsområdet, Ikast

21. november 2016Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

 

Den Gyldne Middelvej 7 - landzonetilladelse

14. november 2016Landzonetilladelse til etablering af en sø på matr. nr. 1a, Brandlund By, Brande, beliggende ved Den Gyldne Middelvej 7, 7330 Brande

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.