Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser og høringer

Som borger har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvis der sker forandringer i dit lokalområde. På denne side finder du en kronologisk oversigt over alle aktuelle høringer og offentliggørelser

Skolestrategi 2016

23. juni 2016Forslag til de tre nye skoledistrikter er nu i høring frem til mandag d. 29. august 2016 kl. 12.00.

 

Ågårdvej 6 - DGU nr. 96.2002 - Tilladelse til indvinding af grundvand

23. juni 2016Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 33.000 m3/år grundvand til markvanding fra boring, DGU-nr. 96.2002.

Ågårdvej 6 - DGU nr. 96.1668 - Tilladelse til indvinding af grundvand

23. juni 2016Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 45.000 m3/år grundvand til markvanding fra boring, DGU-nr. 96.1668.

 

Lars Nielsens vej 6 - Tilladelse til indvinding af grundvand

23. juni 2016Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 100 m3/år grundvand til havevanding fra boring, DGU-nr. 104.2947.

Sønderlandsvej 13 - Tilladelse til indvinding af grundvand

21. juni 2016Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 13.000 m3/år grundvand til markvanding fra boring, DGU-nr. 86.1860.

 

Bøllundvej 28 - Tilladelse til indvinding af grundvand

21. juni 2016Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 48.000 m3/år grundvand til markvanding fra boring, DGU-nr. 104.1686.

Bøllundvej 3 - tillæg nr 2 til miljøgodkendelse

20. juni 2016Afgørelse om tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af svinebruget Bøllundvej 3, 7330 Brande

 

Thyregodvej 88 - Anmeldelse af ensilagesilo

17. juni 2016Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om en anmeldelse af en ensilagesilo på Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm.

Sønderdalvej 35 - landzonetilladelse

17. juni 2016Landzonetilladelse til etablering af enfamiliehus, Sønderdalvej 35, 8765 Klovborg

 

Risbjergvej 60 - Tilladelse til brug af knust beton i vej

15. juni 2016Ikast-Brande Kommune har i henhold til reglerne i Miljøbeskyttelseslovens §19 meddelt tilladelse til anvendelse af knust beton i vej ved støjvold, Risbjergvej 60, 7330 Brande.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.