Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser og høringer

Som borger har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvis der sker forandringer i dit lokalområde. På denne side finder du en kronologisk oversigt over alle aktuelle høringer og offentliggørelser

 

Flaskagervej 5 - landzonetilladelse

29. september 2016Landzonetilladelse til etablering af et midlertidigt jorddepot på matr. nr. 11d, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved Flaskagervej 5, 7430 Ikast

 

Brogård Bæk - reguleringsprojekt

27. september 2016Ikast-Brande Kommune har valgt at fremme et reguleringsprojekt til anlæggelse af et sandfang ved Brogård Dambrug i Brogård Bæk.

Remmevej 35 - Tilladelse til indvinding af grundvand

26. september 2016Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 22.500 m3/år grundvand til markvanding fra boring, DGU-nr. 86.1645. 

 

Tilladelse til udledning af overfladevand

26. september 2016Ikast-Brande Kommune har den 23. september 2016 givet tilladelse til udledning af overfladevand der forsinkes i bassiner til et privat vandløb med tilløb til Skovbybæk.

Bøllingsø 4 - landzonetilladelse

22. september 2016Landzonetilladelse til garage på ca. 60 m2, Bøllingsø 4, 7442 Engesvang

 

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 31 og lokalplan nr. 337 - Kursus- og ridecenter, Frisbækvej, Nørre Snede

21. september 2016Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

 

Forslag til lokalplan nr. 343 - Boliger, Vesterhåb, Ikast

21. september 2016Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til en lokalplan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.