Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelser og høringer

Som borger har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvis der sker forandringer i dit lokalområde. På denne side finder du en kronologisk oversigt over alle aktuelle høringer og offentliggørelser

Lynggade 3 - Landzonetilladelse

28. april 2017Landzonetilladelse til hal, Lynggade 3, 7365 Hampen

 

Lynggade 3 - landzonetilladelse

28. april 2017Landzonetilladelse til hal, Lynggade 3, 7365 Hampen

Fasterholtvej 1 - Tilladelse til at indvinde grundvand

27. april 2017Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 29.400 m3 grundvand/år til markvanding fra boring, DGU-nr. 96.1688.

 

Dalen 14 - afgørelse om miljøtilladelse

25. april 2017Afgørelse om miljøtilladelse af kvægbruget Dalen 14, 8765 Klovborg

Ågade 32, 7442 Engsvang - Tilslutningstilladelse

20. april 2017Ikast-Brande Kommune har den 20. april 2017 meddelt tilladelse til tilslutning af industrispildevand til offentlig spildevandsanlæg fra Delika Engesvang A/S beliggende Ågade 32, 7442 Engesvang

 

Munklindevej 3, Bording - Tillæg til miljøgodkendelse

20. april 2017Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget, Munklindevej 3, 7441 Bording

Vestergade 77, 7430 Ikast - Landzonetilladelse

20. april 2017Landzonetilladelse til opstilling af solceller ved Vestergade 77, 7430 Ikast

 

Natura 2000-handleplaner 2016-2021

20. april 2017Ikast-Brande Kommune har vedtaget fem Natura 2000-handleplaner, gældende for perioden frem til udgangen af 2021.

Vejlevej 28, Bording - Landzonetilladelse

18. april 2017Lovliggørende landzonetilladelse til opført brændeskur, Vejlevej 28, 7441 Bording

 

Bøllundvej 8 - Landzonetilladelse

18. april 2017Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus og ændring af anvendelse af eksisterende stuehus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.