Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelse af vederlag i 2016

Her kan du se vederlag til politikerne i Ikast-Brande Byråd for 2016.

Lov om kommunernes styrelse, § 16 e

Et medlem af byrådet, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlem-skab af byrådets udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til byrådet.

Byrådet offentliggør inden udgangen af før-ste kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører de i stk. 1 nævnte hverv.

Oplysningspligten omfatter kun vederlag, mens der derimod ikke skal oplyses om fx udbetaling af mødediæter, befordrings- og anden udgiftsgodtgørelse samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 

For 2016 er der oplysningspligt for vederlag udbetalt til følgende medlemmer i Ikast-Brande Byråd:

                                                                   

Navn

Hverv

Vederlag i kr.

Carsten Kissmeyer

KL's Teknik- og Miljøudvalg 31.060,00
  
Næstformand i KKR 62.120,00
  

Birthe Sørensen

Fællesankenævn Midt-Vest

47.000,00

Martin Skøtt 
(udtrådt pr. 31.10.2016)

Bestyrelsen for Ikast-Brande Spildevand  

8.583,00 

Carl Jensen

Bestyrelsen for Ikast-Brande Spildevand  

10.300,00

Tove Videbæk

Bestyrelsen for Ikast-Brande Spildevand  

10.300,00

Ib Lauridsen

 
Formandskabet for Ikast-Brande Spildevand   36.000,00
Bestyrelsen for Østdeponi 59.350,00

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.