Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Retningslinier for spørgetid i Ikast-Brande Kommunes Byråd

Ikast-Brande Kommune har besluttet at indføre spørgetid, hvor kommunens borgere får mulighed for at stille spørgsmål til byrådets medlemmer

De nærmere regler for afholdelse af spørgetid i Ikast-Brande Kommunes Byråd blev fastlagt den 29.05.2007 og er som følger:

 1. Spørgsmål kan stilles af borgere og/eller grundejere i Ikast-Brande Kommune.
 2. Spørgsmål skal stilles skriftligt 7 dage før byrådsmødet.
 3. Spørgsmål stilles til: Ikast-Brande Kommune, att. Afdelingen for Erhverv, Bosætning og Fritid, Rådhuset, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast.
 4. Spørgsmål skal have relation til kommunens forhold og bør være af almen interesse.
 5. Spørgeren skal oplyse navn og adresse.
 6. Spørgsmål skal stilles i overensstemmelse med almindelige regler for god ro og orden og må ikke indeholde udtalelser, der kan virke anstødelige, injurierende eller ærekrænkende.
 7. Spørgsmål, der ikke er rettet til et bestemt byrådsmedlem, besvares af borgmesteren eller udvalgsformanden.
 8. Spørgeren har ret til en kort replik, hvis han ønsker at få svaret uddybet (max. 1 minut).
 9. Spørgeren skal være til stede ved byrådsmødet.
 10. Spørgetiden afholdes i begyndelsen af byrådsmødet, hvor der er afsat 20 minutter til behandling af spørgsmålene. Det åbne byrådsmøde starter, når spørgetiden udløber, eller der ikke er flere spørgsmål.
 11. Spørgetiden suspenderedes de seneste 3 måneder før et kommunalvalg.
 12. De stillede spørgsmål fremsendes til Byrådets medlemmer samtidig med udsendelsen af den ordinære dagsorden til byrådsmødet.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.