Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Regnskab 2012

Kommunens årsregnskab for 2012 blev godkent af byrådet den 22. april 2013 og bygger på de obligatoriske oversiger og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Selve årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hent den samlede Årsberetning og regnskab for 2012

Årsberetning og regnskab er delt i 2 bind:

I hovedtal kan Ikast-Brande Kommunes regnskab for 2012 opgøres således

 

 

Oprindelig Budget 2012

Korrigeret Budget 2012

Regnskab 2012

 

I hele tusinder

 

 

 

 

A. Det skattefinansierede område

 

 

 

 

Indtægter

 

 

 

 

Skatter

-1.473.166

-1.473.709

-1.472.350

 

Tilskud og udligning

-824.079

-833.727

-837.550

 

Indtægter i alt

-2.297.245

-2.307.436

-2.309.899

 

Driftsudgifter (eksklusiv forsyningsvirksomhed)

 

 

 

 

Børne- og Undervisningsudvalget

686.580

728.108

702.395

 

Kultur- og Fritidsudvalget

52.097

56.300

51.174

 

Arbejdsmarkedsudvalget

539.830

524.356

512.079

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget

579.549

603.637

562.754

 

Erhvervskontaktudvalget

4.563

5.253

4.090

 

Økonomi- og Planudvalget

277.749

305.216

227.391

 

Beredskabskommission

10.430

10.413

10.431

 

Teknik- og Miljøudvalget

82.899

94.027

79.886

 

Driftsudgifter i alt

2.233.697

2.327.310

2.150.198

 

Driftsresultat før finansiering

-63.548

19.874

-159.701

 

Renter med videre

12.407

8.985

6.514

 

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-51.141

28.859

-153.187

 

Anlægsudgifter (eksklusiv forsyningsvirksomhed)

 

 

 

 

Børne- og Undervisningsudvalget

23.600

67.326

46.608

 

Kultur- og Fritidsudvalget

2.000

17.569

17.079

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

5.748

1.861

 

Erhvervskontaktudvalget

1.000

4.646

508

 

Økonomi- og Planudvalget

20.000

-487

1.655

 

Teknik- og Miljøudvalget

25.000

51.449

31.959

 

Anlægsudgifter i alt

71.600

146.251

99.670

 

Jordforsyning

 

 

 

 

Salg af jord

-823

-56.782

-13.556

 

Køb af jord inklusiv byggemodning

300

76.356

8.733

 

Jordforsyning i alt

-523

19.574

-4.824

 

Resultat af det skattefinansierede område

19.936

194.684

-58.341

 

B. Forsyningsvirksomheder

 

 

 

 

Drift (indtægter - udgifter)

-2.947

-2.920

-3.329

 

Anlæg (indtægter - udgifter)

2.933

5.789

5.017

 

Resultat af forsyningsvirksomhed

-14

2.869

1.688

 

Resultat i alt

19.922

197.553

-56.652

 

 

Finansieringsoversigt

 

 

 

 

(1.000 kr.)

Oprindeligt budget 2012

Korrigeret budget 2012

Regnskab 2012

 

Resultat i alt

19.922

197.553

-56.652

 

Optagne lån

-28.000

-66.778

-34.402

 

Afdrag på lån

23.781

 50.696

45.332

 

Øvrige balanceforskydninger

152.156

 160.485

145.641

 

Kursregulering

 

 

-4.567

 

Ændring i kassebeholdningen

167.859

341.956

95.352

Regnskabsresultatet 2012

Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2012 et overskud på 153.200.000 kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 28.900.000 kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 51.100.000 kr. Der ansøges om overførsler på 112.200.000 kr., så det reelle meroverskud på driften er 41.000.000 kr.

Der er afholdt anlægsudgifter for 99.700.000 for det skattefinansierede område eksklusiv jordforsyningen i 2012. Det korrigerede budget viste et forventet forbrug på 146.300.000 kr.

Jordforsyningens regnskab viser et overskud på 4.800.000 kr., hvor det korrigerede budget viser et forventet forbrug på 19.600.000 kr.

Samlet set betyder ovennævnte, at resultatet for det skattefinansierede område i 2012 viser et overskud på 58.300.000 kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 194.700.000 kr.,  hvor det oprindelige budget viste et underskud på 19.900.000 kr.

Regnskab 2012 for forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 1.700.000 kr., hvor det korrigerede budget viste et underskud på 2.900.000 kr.

Af det uforbrugte beløb på 254.200.000 kr. under på "Resultatet i alt" er der ansøgt om overførsler til drift på 112.200.000 kr. Til balanceforskydninger søges overført -13.100.000. kr., og til anlægsprojekter søges overført 73.700.000 kr.  Der søges overført 800.000 kr. til Forsyningsvirksomhed.  I alt er der overførsler på 173.600.000 kr.

Kommunen har optaget lån på 34.400.000 kr., hvoraf 23.5000.000 kr. vedrører låneomlægning og 6.200.000 vedrører lånerammen for 2011. Der har været et korrigeret budget på 66.800.000 kr. I forbindelse med lån har der været afholdt udgifter til afdrag i 2012 på 45.300.000 kr., der var et korrigeret budget til formålet på 50.700.000 kr. Af udgifterne til afdrag vedrører 23.500.000 kr. låneomlægningen.

Samlet set viser regnskabet en likviditetsmæssig kassetræk på 95.300.000. Det korrigerede budget viser et forventet forbrug på 341.900.000 kr. Det betyder, at regnskabet viser et samlet mindre forbrug på 246.600.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er meddelt tillægsbevillinger på 177.600.000 kr., heraf vedrører 166.600.000 kr. overførsler fra 2011 til 2012.

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder pr. 31-12-2012 er 233.500.000 kr.  Den tilsvarende beholdning var 180.000.000 kr. ultimo 2011.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.