Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Regnskab 2010

Byrådet godkendte kommunens årsregnskab den 11. april 2011. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversiger og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Kommunens årsberetning og regnskab 2010

Byrådet godkendte kommunens årsregnskab den 11. april 2011. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversiger og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hent pdf af kommunens årsberetning og regnskab

I hovedtal kan Ikast-Brande Kommunes regnskab for 2010 opgøres således

Det samlede resultat af Ikast-Brande Kommunes virksomhed i 2010 resulterer i et underskud på 33,4 mio. kr. fordelt med et overskud på ordinære drift med 50,1 mio. kr., investeringer i anlæg og jordforsyning med i alt 80,8 mio. kr. og et underskud på forsyningsvirksomheder med 2,7 mio. kr.

I det samlede resultat inden balanceforskydninger med videre viser regnskab 2010, at der er et forbrug på 33,4 mio. kr. mod et korrigeret budget, der viser et forventet forbrug på 239,3 mio. kr.  Dette betyder, at der er et restbudget på 205,9 mio. kr. Denne forskel kan primært tilskrives mindre investeringer i anlæg, merindtægter i jordforsyningen samt uforbrugte driftsmidler. Sidstnævnte er sparet op af aftaleholdere med flere og er ansøgt overført til muligt forbrug i de kommende år.

Kommunens samlede likvide beholdning ultimo 2010 udgør 42,7 mio. kr., og den gennemsnitlige likviditet 360 dage tilbage (kassekreditreglen) udgør pr. 31-12-2010 i alt 76,4 mio. kr.

Kassebeholdningen pr. 31-12-2010 er forøget med 18,9 mio. kr. i forhold til kassebeholdningens størrelse pr. 31-12-2009.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.