Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budget 2020 - proces

Offentligt materiale om budget 2020-2023 vil løbende blive tilgængeligt på denne side.

Budgetforlig

Et enigt byråd har den 9. oktober indgået forlig omkring kommunens økonomi 2020-2023.

Teksten kan læses her.

Budgetorienteringsmøde

Efter orienteringsmøderne er der til byrådets budgetdrøftelser den 9. oktober fremsendt høringssvar, og samtlige høringssvar kan læses her.

Onsdag den 3. oktober blev der afholdt offentligt møde i Hjertet i Ikast, hvor der blev orienteret om budget 2020-2023 for Ikast-Brande Kommune. Præsentationen fra mødet kan hentes her (PowerPoint).

Materiale fra budgetorienteringsmøde den 2. oktober for kommunens MED og lederforum kan efter mødet findes på Intranettet under Økonomi.

Den 27. september er 1. Budgetbog udsendt til byrådet

Overordnet indeholder materialet:

 • En beskrivelse af basisbudgettet, herunder resultatopgørelse og forklaring på de korrektioner der er foretaget i forhold til vedtaget budget for 2018.
 • Drifts- og anlægsforslag til budget.

Basisbudgettet på driften er en videreførelse af sidste års driftsbudget korrigeret for:

 • Procentvise ændringer i pris og lønniveau udsendt af KL i september måned for 2019-2023.
 • Ændringer som følge af at nogle besluttede besparelser i budgetforliget for 2019 har stigende effekt i overslagsårene 2020-2022.
 • De i budgetforliget besluttede generelle effektiviseringskrav på 1% årligt i 2020-2022 samt yderligere besparelser på arbejdsmarkedsområdet på 10 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.
 • 50% af konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller.

I forhold til tidligere år betyder det at følgende korrektioner ikke er indregnet i basisbudgettets drift, men fremsættes som tekniske udvidelses/reduktionsforslag:

 • DUT reguleringer i medfør af Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020.
 • Øvrige ændringer som følge af lovgivning.
 • Ændringer i medfør af budgetopfølgningeme for 2019.
 • Nye byrådsbeslutninger, der har konsekvenser for budget 2020-23.
 • Der er ikke korrigeret for engangsbeløb i 2019.
 • Tekniske omplaceringer indenfor og mellem politikområder.
 • Ændrede forudsætninger, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau.
 • Budgetrettelser i øvrigt, f.eks. indkøbsbesparelser.

Samt halvdelen af den forventede demografiske udvikling, der fremsendes som udvidelsesønsker.

På indtægtssiden er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt i 2020, og i overslagsårene er KL 's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt. Ligeledes er de forventede ændringer i renter og afdrag på lån indarbejdet.

Basisbudgettet indeholder ikke anlægsbudget.

Hent 1. budgetbog her.

Byrådet vedtog den 6. august 2019 en revideret tidsplan for budget 2020-2023.

Tidsplanen beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2018, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.

Det sene folketingsvalg og den efterfølgende regeringsdannelse betyder, at budgetprocessen i efteråret 2019 bliver gennemført senere end oprindelig planlagt.

Regeringen har ændret fristerne for udarbejdelsen af kommunernes og regionernes budget for 2020 således, at tidsfristen for vedtagelse af kommunernes budgetter er udsat til den 5. november (normal tidsfrist er den 15. oktober). Kommunernes økonomiske rammer er først udmeldt sent fra ministeriet, hvorfor det er besluttet at ændre datoerne for årets budgetprocedure i henhold vedlagte reviderede tidsplan.

Se tidsplan for budget 2020-2023 her.

Økonomisk politik 2020-2023

Den økonomiske politik skal understøtte den politiske budgetproces via overskuelige pejlemærker, der kan styres efter både i forhold til budgetlægningen for de kommende år og anvendes i styringen af kommunens løbende drift. Endelig skal den økonomiske politik også udstikke rammerne for borgmesterens forslag til et budget i balance.

Kommunens økonomiske politik kan læses her.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.