Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budget 2020

Vedtaget i byrådet den 5. november 2019.

Budget for 2020 er vedtaget af Byrådet den 5. november 2019, og det endelige budgetmateriale er udgivet elektronisk i 2 budgetbøger.

Bind I indeholder generelle bemærkninger og taloversigter.

Hent pdf-fil af Budget 2020 - Bind 1 her.

Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hvert af kommunens 16 politikområder.

Hent pdf-fil af Budget 2020 - Bind 2 her.

Forligspartierne anser det for afgørende at kommunens økonomiske handlefrihed til enhver tid er intakt.

Forligspartierne finder dirftsresultatet på ca. 90 mio. kr. i budget 2020 tilfredsstillende. Råderummet, til finansieriong af anlæg og afdrag på gæld, er øget i forhold til tidligere års budget. Fokus i budget 2019 var genopretning af driftsbalancen. Driftsresultatet i budget 2020 indikerer, at genopretningsinitiativerne, der blev iværksat i 2019, har haft en positiv effekt.

Forligspartierne er endvidere enige om at fastholde det vedtagne princip fra sidste års budgetforlig om 1% effektivisering i overslagsårene samt de øvrige tidligere besluttede besparelser, hvilket fremgår af tabel 1 nedenfor.

Der er i disse år et ekstraordinært stort anlægsprogram. Dt skyldes i høj grad nødvendige nybyggerier, især ny skole i Brande. Forligspartierne anser derfor den hidtidige budgetpraksis om at anvende ekstraordinære engangsindtægter på engangsudgifter for fulgt.

Samlet bliver der med dette budget fastholdt driftsbesparelser for i alt 27 mio. kr. i 2020 og i budgetperioden reduceres de årlige driftsudgifter ved udgangen af 2023 med i alt 90 mio. kr.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.