Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Procedure og tidsplan

Byrådet vedtog den 8. februar 2016 procedure og tidsplan for budget 2017-2020.

Procedure og tidsplan beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2016, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.

Udgangspunktet for årets procedure og tidsplan er budgetforliget for 2016 og mødeplan for det politiske arbejde i 2016.

Budgetprocedure

Proceduren tager sit udgangspunkt i sidste års procedure med dannelse af et basisbudget som første fase. Basisbudgettet er en videreførelse af sidste års driftsbudget tillagt tekniske korrektioner og løftet til 2017 pris- og lønniveau. Det er således udtryk for, hvad det koster at drive Ikast-Brande Kommune videre i år 2017 med uændret serviceniveau i forhold til budget 2016. Skatter og tilskud beregnes ved statsgaranti.

Sideløbende med udarbejdelsen af basisbudgettet vil der blive udarbejdet forslag til besparelser som vil indgå i materialet til byrådets budgetseminar. Besparelserne fordeles i henhold til den besluttede fordeling ved budgetforliget for 2016:

Fagcheferne og eksterne selvejende samarbejdspartnere gives mulighed for at fremsætte anlægsønsker til fagudvalgene i maj, hvor det besluttes, hvilke forslag, der sendes videre til byrådet.

Umiddelbart før budgetseminaret vil høringsberettigede få mulighed for at afgive høringssvar, som vil indgå i materialet til byrådets drøftelser på budgetseminar. Op til byrådets 2. behandling vil høringsberettigede igen få mulighed for at afgive høringssvar, som vil blive forelagt byrådet ved 2. behandlingen.

Budgetseminaret afholdes den 05-09-2016 til den 06-09-2016. Direktionen koordinerer eventuelle aktiviteter som følge af et budgetforlig.

Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har 1. behandling af budgetforslaget henholdsvis den 06-09-2016 og 12-09-2016, og 2. behandlingen finder sted henholdsvis den 04-10-2016 og 10-10-2016.

Se tidsplan for budget 2017-2020 her

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.