Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Materiale til budgetprocessen

Her på siden kan du følge med i den information der løbende udsendes i budgetprocessen for 2016-2019

Den 14. august er 1. Budgetbog udsendt til byrådet.

Overordnet indeholder materialet:

 • en beskrivelse af basisbudgettet, herunder resultatopgørelse og forklaring på de korrektioner der er foretaget i forhold til vedtaget budget for 2015
 • konsekvensbeskrivelser til forslag til driftsudgiftsreduktioner, som byrådet vedtog ved budgetforliget for 2015
 • generelle bemærkninger
 • drifts- og anlægsforslag til budget.

Basisbudget 2016 er dannet ved:

Fremskrivning af det vedtagne budget 2015 med de pris- og lønskøn, som KL udsendte i juli måned,  indarbejdelse af tekniske ændringer, defineret som:

 • ændringer son følge af demografi
 • nye beslutninger i byrådet siden budgetvedtagelsen sidste år
 • ændringer som følge af ny lovgivning som kompenseres via DUT
 • ændringer af forudsætninger siden 2015
 • budgetrettelser og øvrigt
 • aftalen mellem regeringen og KL vedr. budget 2016
 • samt indarbejdelse af driftsudgiftsreduktioner på 30 mio. kr.

På indtægtssiden er budgetteret med skatteindtægter samt tilskud og udligningsbeløb på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Skatten blev sat op med 0,5 %-point i 2015 og det er indarbejdet i basisbudgettet at skatten nedsættes med 0,5 %-point igen i 2016  til 25,1% og at staten bidrager med finansiering af skattenedsættelsen (75% af mistet skatteindtægt i 2016, 50% i 2017 og 25% i 2018).

Der er budgetteret med en låneoptagelse på 3 mio. kr. som indregnet i overslagsår 2016 i det vedtagne budget for 2015 samt afdrag på lån med 26,3 mio. kr., og der er budgetteret med anlæg for 97,8 mio. kr.

Det samlede resultat er et underskud i 2016 på 34 mio. kr.

Hent Budgetbog 1 her (pdf-fil 4,4 MB)

Den 14. august blev budgetbog 2 udsendt til byrådet. Budgetbog 2 indeholder svar på en række overvejelser, som byrådet havde i forbindelse med et budgetseminar i marts 2015.

Hent Budgetbog 2 her (pdf-fil 1,75 MB)

Den 4. september blev budgetbog 3 udsendt til byrådet. Budgetbog 3 indeholder de indkomne høringssvar til basisbudgettet samt supplerende materiale.

Hent Budgetbog 3 her (pdf-fil 8,9 MB)

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.