Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budget 2016 - proces

På siden her finder du informationer om Ikast-Brande Kommunes proces med at udarbejde Budget 2016-2019.

Enighed blandt byrådets medlemmer om budget 2016-2019. Budgetforliget kom på plads tirsdag 29. september 2015.

Byrådet i Ikast-Brande Kommune anser det for afgørende, at kommunens økonomiske handlefrihed til enhver tid er intakt.

Imidlertid illustrerer den aktuelle budgetmæssige udfordring meget tydeligt, at den økonomiske udfordring for nærværende ser ud som af blivende karakter, hvorfor budget 2016-19 grundlæggende fastholder tidligere års sparekrav.

DRIFTSBESPARLSER SOM ER INDARBEJDET I BUDGET 2016-2019

Indarbejdede besparelser mio. kr.
Budgetreduktioner 2016: -33,7
+ yderligere budgetreduktioner 2017: -20,0
+ yderligere budgetreduktioner 2018: -20,0
+ yderligere budgetreduktioner 2019: -27,0
I alt -100,7

Endvidere indeholder budgetforliget en nedsættelse af den kommunale udskrivningsprocent med 0,5 procentpoint til 25,1% i 2016 og budgetoverslagsårene. Denne beslutning er fuldt ud i overensstemmelse med forventningerne fra sidste års budgetforlig.

Det er fortsat byrådets udgangspunkt, at engangsindtægter anvendes til engangsudgifter. Dette bevirker, at såfremt kommunens økonomi bedrer sig væsentligt ved fx ekstraordinære store selskabsskatter i forhold til gennemsnittet af de sidste 5 års indtægter fra selskabsskatterne, skal disse anvendes til at revurdere størrelsen på anlægsbudgettet, idet øgede selskabsskatter anses for engangsindtægter.

Klik på linket her for at læse budgetforliget.

Onsdag den 19. august blev afholdt et offentlig møde i Remisen Brande, hvor der blev orienteret som budget 2016 for Ikast-Brande Kommune.

Du kan hente plancherne fra mødet her. (pdf fil)

Du kan finde det materiale som udsendes til byrådet løbende budgetprocessen her.

Byrådet vedtog den 26. januar 2015 procedure og tidsplan for budget 2016-2019.

Procedure og tidsplan beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2015, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.

Se procedure og tidsplan for budget 2016-2019 her.

I foråret 2015 har kommunens revisionsfirma BDO udarbejdet en rapport, som foreslår 25 emner, som Ikast-Brande Kommune med fordel kan se nærmere på i forbindelse med besparelserne for 2016-2018.

Du kan hente BDO's rapport her (pdf).

Byrådet har ønsket en analyse af bibliotekernes serviceniveau og struktur med henblik på identifikation af mulige effektiviseringstiltag. Samtidig ønske om mindst mulig negativ påvirkning af serviceoplevelsen. Konsulentvirksomheden Moos-Bjerre og Lange ApS har udarbejdet en analyse af biblioteksområdet i kommunen.

Du kan hente Biblioteksrapporten her (pdf).

I marts afholdt byrådet et budgetseminar, hvor BDO's forslag og byrådets egne overvejelser blev drøftet.

Du kan se en samlet oversigt over BDO's forslag og byrådets overvejelser her (pdf).

Nogle af byrådets overvejelser og BDO's forslag samt processen generelt blev præsenteret for ledere, MED-system og offentligheden den 18. og 19. marts. Oplæggene blev holdt af Kommunaldirektør Henning Hansen og Økonomidirektør Flemming Storgaard.

Du kan se dias fra den 18. marts 2015 her.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.