Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Procedure og tidsplan

Proceduren beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2014, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.

Forslag til procedure- og tidsplan er udarbejdet med udgangspunkt i budgetforliget for 2014, som blev indgået af et flertal i byrådet.

Den budgetmæssige situation viste, at kommunen står overfor økonomiske udfordringer af blivende karakter, hvorfor der er behov for større udgiftsreduktioner i de kommende år. Det blev aftalt at indarbejde udgiftsreduktioner i budgettet for de kommende år med henblik på at sikre kommunens økonomiske handlefrihed.

Målet for udgiftsreduktionerne i vedtaget budget 2014 for de kommende budgetår er i 2015 på 70 mio. kr. stigende til 90 mio. kr. i 2016 og 110 mio. i 2017 og frem. Byrådet har anmodet direktionen om at fremkomme med forslag til udmøntning af udgiftsreduktionerne til budgetlægningen for 2015-18.

Overordnet fordeles udgiftsreduktioner som vist nedenfor.

Udgiftsreduktioner mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018
Politikområde 2. Børn og unge 6-18 år 7 15 15 15 15

Politikområde 11. Borgerservice, administration og politisk organisation

  5 15 20 30
Forventet udgiftsstigning på efterspørgsels- og demografimodeller er mindre end budgetteret på politikområderne 6. Ældre og 8. Handicap/psykiatri   8 8 8 8
Øvrige politikområder   13 31 37 37
Samlet udgiftsreduktion 7 41 69 80 90

 

Udgiftsreduktionerne på øvrige områder svarer til 1% i 2015 stigende til 2,5% i 2016 og 3% i 2017 og frem. Udgiftsreduktionerne forslås fordelt ligeligt på alle øvrige skattefinansierede politikområder med undtagelse af at:

  • politikområderne 1. Dagtilbud til børn 0-5 år og 3. Familier og børn med særlige behov undtages for udgiftsreduktioner,
  • den aktivitetsbestemte medfinansiering under politikområde 7. Sundhed friholdes,
  • på politikområde 8. Handicap/psykiatri beregnes udgiftsreduktionen på grundlag af myndighedsbudgettet. Området pålægges yderligere 1% udgiftsreduktion, og herunder foreslås at vores takster reduceres med 1-2%
  • der indenfor hvert direktørområde er mulighed for at omprioritere udgiftsreduktionerne imellem politikområderne.

Udgiftsreduktionerne indlægges som rammebesparelser i basisbudgettet. Den selektive udmøntning foretages i forbindelse med byrådets drøftelser i efteråret.

Konsekvensbeskrivelser af forslag til udmøntning af udgiftsreduktioner vil blive forelagt Byrådet i materialet der udsendes i august op til budgetseminaret.

Når regeringsaftalens konsekvenser for Ikast-Brande Kommune er kendte til august, vil evt. ændringer for udmøntningsforslaget blive fremlagt for byrådet.

Procedure- og tidsplanen omfatter:

  • De væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen.
  • En præcisering af hvilke aktører/personer, der er involveret hvornår: byråd, økonomiudvalg, fagudvalg, direktion, afdelingschefer, aftaleholdere, brugerbestyrelser, medarbejdere, MED-udvalg og råd.
  • Hvilke produkter der skal udarbejdes hvornår, hvad de skal indeholde og hvem der skal udarbejde og modtage dem.

Hent proceduren for budget 2015-2018 som pdf-dokument. (åbner i nyt vindue)

Hent den politiske tidsplan for budget 2015-2018 som pdf-dokument. (åbner i nyt vindue)

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.