Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budget 2015 - proces

På siden her finder du informationer om Ikast-Brande Kommunes proces med at udarbejde Budget 2015-2018. Du kan følge med fra processens start i marts 2014 til budgettets 2. behandling i oktober i oktober 2014.

Torsdag den 25.09.2014 indgik Venstre, Socialdemokraterne, Fælleslisten og Dansk Folkeparti aftale om budget for 2015-2018.

Et flertal af Byrådets medlemmer anser det for afgørende at kommunens økonomiske handlefrihed til enhver tid er intakt. Imidlertid illustrerer den aktuelle budgetmæssige udfordring meget tydeligt, at den økonomiske udfordring er af blivende karakter, hvorfor budget 2015-18 indeholder både større sparekrav til især årene 2016-18 samt en skatteforhøjelse i 2015, som dog forventes fulgt op af en tilsvarende skattereduktion i 2016.

Skatteforhøjelsen i 2015 er under forudsætning af, at forhøjelsen kan holdes indenfor de af regeringen fastsatte rammer til skatteforhøjelser i 2015. Den aktuelle skattestigning er alene indregnet for 2015.

Over de næste 4 år skal der i alt spares 140 mio. kr., hvoraf de 41 mio. kr. skal realiseres i 2015.

Læs budgetfoliget her. (pdf fil 0,1 MB)

Det færdige budgetmateriale kan læses her.

Onsdag den 20. august blev afholdt et offentlig møde i Remisen Brande, hvor der blev orienteret som budget 2015 for Ikast-Brande Kommune.

Hent plancerne fra Henning Hansens oplæg vedr. politisk ledelse, Strategi 2020 og 17,4-udvalgene. (pdf fil 1,9 MB)

Hent plancherne fra Flemming Storgaards budgetorientering. (pdf fil 4,7 MB)

 

Læs mere om procedure og tidsplan for budget 2015-2018

Læs det materiale der er udsendt til byrådet i forbindelse med processen for budget 2015-2018

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.