Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budget 2015

Budget for 2015 er vedtaget af et flertal i Byrådet den 6. oktober 2014, og det endelige budgetmateriale er udgivet elektronisk i 2 budgetbøger.

Bind I indeholder generelle bemærkninger og taloversigter.

Hent pdf-fil af Budget 2015 - Bind 1 her.

Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hvert af kommunens 16 politikområder.

Hent pdf-fil af Budget 2015 - Bind 2 her.

Budget 2015 i hovedtal

Et flertal af Byrådets medlemmer anser det for afgørende at kommunens økonomiske handlefrihed til enhver tid er intakt. Imidlertid illustrerer den aktuelle budgetmæssige udfordring meget tydeligt, at den økonomiske udfordring er af blivende karakter, hvorfor budget 2015-18 indeholder både større sparekrav til især årene 2016-18 samt en skatteforhøjelse i 2015, som dog forventes fulgt op af en tilsvarende skattereduktion i 2016.

Oversigten viser de tiltag som en flertal af Byrådet har besluttet skal gennemføres i de kommende år: 

Tabel 1

Kommunens driftsopgaver

Over de næste 4 år skal vi i alt spare 140 mio. kr. på driftsudgifterne, hvoraf de 41 mio. kr. skal realiseres i 2015.
Samtidig er der fundet plads til mindre driftsudvidelser for i alt 1,3 mio. kr. i 2015.

Vi har mange og vidt forskellige opgaver, lige fra asfalt på vejene til skoler og ældrepleje. På figuren kan du se, hvordan kommunens driftsudgifter i 2015 fordeler sig på de forskellige politikområder, som vi har valgt at opdele de kommunale opgaver i:

Figur 1

Anlægsbudget

I budgettet for 2015 indgår anlægsprojekter for knapt 79 mio.kr. I oversigten kan du se en liste over de udvalgte projekter, som Byrådet har udvalgt til den kommende 4 års periode fra 2015 og frem til 2018:

Tabel 2-1

Tabel 2-2

Tabel 2-3

Kommunens indtægter

For at vi i Ikast-Brande Kommune kan få råd til at løse vores mange og vidt forskellige opgaver, er vi nødt til at have nogle indtægter. De fleste indtægter kommer fra borgernes betaling af kommuneskat, men tilskud og udligning fra staten fylder også godt.
I figuren kan du se, hvor indtægterne kommer fra:

Figur 2

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.