Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Procedure og tidsplan

Proceduren beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2013, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.

Udgangspunktet for procedure- og tidsplanen er budgetforliget for 2013 som er indgået af det samlede byråd, hvori det er aftalt at indarbejde driftsudgiftsreduktioner i budgettet for de kommende år med henblik på at sikre den økonomiske robusthed og handlefrihed til at imødekomme de uafviselige udgifter der nødvendigvis må indarbejdes i budgettet.

Driftsudgiftsreduktionen blev i 2013 ligeligt fordelt overalt med 0,5% på alle politikområder på nær børnepasning, og dog 1% på de specialiserede socialområder jf. rammeaftalerne. Til de yderligere driftsudgiftsreduktioner for 2014 og frem er direktionen anmodet om at fremkomme med forslag til selektiv udmøntning af senest ved budgetlægningen for 2014-17. Der skal være et særligt fokus på nedbringelse af realvæksten på 3% p.a. indenfor voksen handicap og psykiatri. Derudover vil byrådet i budgetperioden friholde børnepasningsområdet, da områdets ressourceforbrug er væsentligt under landsniveauet.

Mål for driftsudgiftsreduktioner i vedtaget budget 2013:

mio. kr.

  2014

  2015

  2016

Driftsudgiftsreduktion

20

50

50

Driftsudgiftsreduktionen indarbejdes i basisbudgettet som en rammebesparelse. Den selektive udmøntning indgår i budgetdrøftelserne med udgangspunkt i direktionens forslag til fordeling af rammereduktioner, som vil blive fremlagt på byrådets dialog-møde den 11. marts. Konsekvensbeskrivelser af driftsudgiftsreduktionerne fremsendes til byrådet med det øvrige budgetmateriale til august. Når regeringsaftalens konsekvenser for Ikast-Brande Kommune er kendte til august, vil evt. ændringer for udmøntningsforslaget blive fremlagt for byrådet.

Procedure- og tidsplanen omfatter:

  • De væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen.
  • En præcisering af hvilke aktører/personer, der er involveret hvornår: byråd, økonomiudvalg, fagudvalg, direktion, afdelingschefer, aftaleholdere, brugerbestyrelser, medarbejdere, MED-udvalg og råd.
  • Hvilke produkter der skal udarbejdes hvornår, hvad de skal indeholde og hvem der skal udarbejde og modtage dem.

Hent Proceduren for budget 2014-2017 som pdf dokument.

Hent den politiske tidsplan for budget 2014-2017 som pdf dokument.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.