Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Procedure og tidsplan

Proceduren beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2012, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.

Procedure- og tidsplan for budget 2013-2016

Hent Procedure- og tidsplan for budget 2013-2016.

Hent politisk tidsplan for budget 2013-2016.

Udgangspunktet for procedure- og tidsplanen er budgetforliget for 2012 som er indgået af et flertal i byrådet, hvori er aftalt at det er nødvendigt i årene 2013-15 et skabe et økonomisk råderum med henblik på at øge anlægsbudgettet.

Råderummet skabes gennem låneoptagelse og reduktion af driftsudgifterne. Størrelsen af anlægsbudgettet fastsættes med udgangspunkt i det økonomiske råderums størrelse.

Reduktionen af driftsudgifterne skal ses i sammenhæng med at der hvert år forventes en driftsudgiftsstigning, som følge af den demografiske udvikling på i størrelsesordenen 10 mio. kr. (svarende til 0,5% hvert år).

Det er målet at driftsudgiftsreduktionen skal ske ved udvikling af helt anderledes
opgaveløsninger og service end der kendes i dag, ophør af nogle ydelser og ændringer af ydelser. Nås måles for driftsudgiftsreduktionen ikke på ovenstående måde skal den gennemføres ved en reduktion af serviceniveauet og/eller anlægsniveauet.

Det er målet at skabe et økonomisk råderum på 30 mio. kr. i 2013, 40 mio. kr. i 2014 og 50 mio. kr. i 2015. Det er målet at det økonomiske råderum skabes på følgende måde:

    2013    2014    2015 
Lån 20 20 20
Driftsudgiftsreduktion 10 20 30

Driftsudgiftsreduktionen indarbejdes i basisbudgettet som en rammebesparelse. Ud fra en vurdering af den samlede situation vurderes det at besparelserne på 10 mio. kr. i 2013 kan findes uden væsentlige konsekvenser for serviceniveauet. Til august, når regeringsaftalens konsekvenser for Ikast-Brande Kommune er kendte, vil der blive fremlagt forslag til udmøntning af beløbet.

Procedure- og tidsplanen omfatter

  • De væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen.
  • En præcisering af hvilke aktører/personer, der er involveret hvornår: byråd,
    økonomiudvalg, fagudvalg, direktion, afdelingschefer, aftaleholdere, brugerbestyrelser, medarbejdere, MED-udvalg og råd.
  • Hvilke produkter der skal udarbejdes hvornår, hvad de skal indeholde og hvem der skal udarbejde og modtage dem.

Budgetprocedure 2013

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.