Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budget 2013

Budget 2013-2016 i overskrifter

Byrådet har den 13/9-2012 indgået aftale om budget 2013-2016.

Forligsteksten kan i sin helhed hentes som pdf-fil her.

Det endelige budgetmateriale er udgivet i 2 budgetbøger

Bind I indeholder de generelle bemærkninger samt taloversigter:

 • Generelle bemærkninger
 • Budgetforligsteksten
 • Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi
 • Resume af befolkningsprognose
 • Tværgående artsoversigt
 • Investeringsoversigt
 • Takstblad
 • Bevillingsoversigt
 • Hovedoversigt
 • Sammendrag
 • Budgetspecifikation

Hent pdf af Budget 2013 - Bind I her.

Bind II indeholder de specielle bemærkninger og er opdelt på politikområder:

 1. Dagtilbud til børn 0-5 år
 2. Børn og unge 6-18 år
 3. Familier og børn med særlige behov
 4. Fritid, idræt og kultur
 5. Overførselsindkomster
 6. Ældre
 7. Sundhed
 8. Handicap og psykiatri (voksne)
 9. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati
 10. Økonomi
 11. Borgerservice, administration og politisk organisation
 12. Redningsberedskab
 13. Miljø og natur
 14. Byer og landsbyer
 15. Infrastruktur og kollektiv trafik
 16. Forsyning

Hent pdf af Budget 2013 - Bind II her.

Budget for 2013 er vedtaget på Byrådets 2. behandling den 8. oktober 2012, og indholdet beskrives ganske overordnet nedenfor.

Kommunens driftsopgaver

Vi har mange og vidt forskellige opgaver, lige fra asfalt på vejene til skoler og ældrepleje. På figuren kan du se, hvordan kommunens driftsudgifter i 2013 fordeler sig på de politiske udvalg, der har ansvar for hvert deres område af de kommunale opgaver.

 budget2013_drift

Anlægsbudget

Byrådet har i 2013 og frem valgt at prioritere anlægsprojekterne:

budget2013_anlæg

Kommunens indtægter

For at vi i Ikast-Brande Kommune kan få råd til at løse vores mange og vidt forskellige opgaver, er vi nødt til at have nogle indtægter. De fleste indtægter kommer fra borgernes betaling af kommuneskat, men tilskud og udligning fra staten fylder også godt.

I figuren kan du se, hvor indtægterne kommer fra.

budget2013_indtægter

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.