Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budget 2012

Her på siden kan du læse om kommunens vedtagne budget for år 2012-2015. Budgettet blev indgået af et flertal af byrådets medlemmer i oktober 2011.

Budget 2012 og overslagsår 2013-2015

Byrådet vedtog budget for 2012-2015 den 10. oktober 2011, og udmøntning af de indlagte rammebesparelser blev vedtaget den 12. december.

Læs borgmesterens forord til budgettet

Det samlede budget trykkes i 2 bind og du kan hente pdf af de samlede budgetbøger nedenfor.

Bind I indeholder generelle bemærkninger samt taloversigter

 • Generelle bemærkninger
 • Budgetforliget
 • Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2010
 • Befolkningsprognose
 • Tværgående artsoversigt
 • Investeringsoversigt
 • Takstblad
 • Bevillingsoversigt
 • Hovedoversigt
 • Sammendrag
 • Budgetspecifikation

Hent pdf af Budget 2012 bind I her (2,71 Mb)

Bind II indeholder de specielle bemærkninger for hvert enkelt af kommunens politikområder

 1. Dagtilbud til børn 0-5 år
 2. Børn og unge 6-18 år
 3. Familier og børn med særlige behov
 4. Fritid, idræt og kultur
 5. Overførselsindkomster
 6. Ældre
 7. Sundhed
 8. Handicap og psykiatri (voksne)
 9. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati
 10. Økonomi
 11. Borgerservice, administration og politisk organisation
 12. Redningsberedskab
 13. Miljø og natur
 14. Byer og landsbyer
 15. Infrastruktur og kollektiv trafik
 16. Forsyning

Hent pdf af Budget 2012 bind II her (3,02 Mb)

Borgmesterens forord til budget 2012

Fremtidens økonomiske udfordringer kræver helt nye løsninger
Budget 2012-2015 har nok givet udfordringer, men slet ikke i samme omfang, som vi havde i budgetlægningen for 2011. Det ændrer dog ikke på, at Ikast-Brande Kommune som resten af Danmark står over for nogle 'solide' økonomiske udfordringer i årene, der kommer. Byrådet formåede at blive enige om langt det meste i budgettet for 2012. 24 ud af 25 medlemmer står bag budgettet
for det kommende år.

De udfordringer, vi kan se i horisonten, løser sig ikke umiddelbart ved, at vi benytter os af de sædvanlige værktøjer, hvor vi skærer en procent her og en procent der. De fremtidige udfordringer kræver mere fundamentale ændringer. Derfor har byrådet det lange lys på i det arbejde vi kalder "Mental Frikommune", hvor vi forsøger at udfordre vores vanetænkning omkring vores samlede kommunale velfærdsmodel.

Budgettet for det kommende år er fortsat karakteriseret af, at vi opererer med et anlægsbudget i den lave ende. Udfordringen i de kommende år bliver derfor at sikre en drift, så vi kan løse vores velfærdsopgave samtidig med, at det levner tilstrækkeligt med midler til, at vi kan fastholde en fornuftig standard for vores bygningers tilstand og at have gode veje, stier osv.

Budgettet for 2012 er konkret udarbejdet ved, at vi reducerer driftsbudgettet med en procent dog således, at pasningstilbuddene for de 0-5 årige og skolerne - bortset fra SFO - er holdt fri for besparelser.

Erhvervsmæssigt har Ikast-Brande Kommune - krisen til trods - set en fornuftig udvikling, således at vi forhåbentlig kan fastholde vores relativt lave niveau for ledigheden. Når netop beskæftigelsessituationen spiller så stor en rolle for os, er det fordi, borgere i arbejde betaler skat af deres indkomst, mens ledige er en udgift for kommunen, samtidig med at det naturligvis også er en belastning
for den enkelte ledige. Derfor retter vi målrettet fokus på erhvervslivets vilkår, så vi på den måde er med til at sikre arbejdspladserne i kommunen. Det er et særdeles vigtigt økonomisk fundament for, at vi både kan fastholde og udvikle kommunens velfærds service.

Jeg vil gerne rette en tak til mine kolleger i byrådet for samarbejdet og vores medarbejdere for en velforberedt og smidig proces med at udarbejde Budget 2012-2015.Budget for det kommende år.

Venlig hilsen

Carsten Kissmeyer
borgmester

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.