Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ordbog

I ordbogen finder du definitioner på udvalgte begreber fra projekthåndbogen.

Bemandingsaftale
Aftale mellem projektleder og en linieleder, der angiver, hvilken medarbejder der afgives til projektgruppen, hvor mange arbejdstimer det drejer sig om og hvornår det skal ske.

Bemandingsplan
Oversigtsplan for hvilke personer der er behov for i projektgruppen, i hvor mange timer og hvornår.

Beslutningsgrundlag for projekter
Et dokument der bidrager til at vurdere, om et givent projekt skal igangsættes.

Driftsleder
En leder i driftsorganisationen.

Fasemodel
Fasemodellen beskriver faserne i et projekt. Modellen skal anvendes som struktur for projektets gennemførelse.

Formål
Den effekt, som projektet skal have i projektets omverden, eksempelvis i resten af organisationen eller hos brugerne. Formålet er dermed årsagen til, at projektet iværksættes. En effekt opstår ikke nødvendigvis umiddelbart i forbindelse med projektets afslutning, men kan godt slå igennem senere.

Interessentanalyse
En analyse der giver et overblik over personer, som bliver berørt i projektforløbet og/eller bliver berørt af resultatet. Analysen gør det muligt at igangsætte tiltag til en hensigtsmæssig håndtering af disse interessenter.

Kommunikationsplan
Et værktøj til at formidle projektet, så det giver mening for modtageren. Kommunikationsplanen udarbejdes i forlængelse af interessentanalysen og risikoanalysen, og der skal opdateres løbende.

Milepæl
Et resultat til et fastlagt tidspunkt. At arbejde med milepæle vil sige at fokusere på resultatet frem for på midlerne. Resultatet kan eksempelvis være en rapport, en beslutning, en brugeraccept, en godkendelse.

Milepælsplan
Et værktøj der deler projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de resultater, som skal nås i forløbet, er formuleret entydigt og kan kommunikeres til andre.

Mål
Det konkrete produkt, som projektet skal levere, og som projektleder og projektejer er ansvarlige for. Når projektets mål er leveret, er arbejdet i projektet færdigt. Dette er dog ikke ensbetydende med, at projektets formål også er opnået.

Projektkontrakt
Plan for fremgangsmåde, milepæle, projektorganisation, bemanding og overslag på ressourceforbrug.

Projektorganisation
Når en opgave løses som et projekt, etableres en projektorganisation. Projektorganisationen er midlertidig, og sammensætningen vil ofte ændre sig undervejs i projektet.

Ressourcevurdering
En vurdering af hvor mange ressourcer der skal bruges på at gennemføre projektet. Ofte vil det være en vurdering af hvor mange arbejdstimer, der skal bruges i projektet.

Risikoanalyse
Bidrager til at identificere, prioritere og minimere risici, der kan opstå i forbindelse med projektet.

Succeskriterier
Beskriver den målbare effekt, som skal opnås med projektet. Succeskriterier er således indikatorer på, hvornår projektets formål er opnået. Et succeskriterium skal være SMART - Specifikt, Målbart, Accepteret, Realistisk og Tidsfastsat.

Tidsplan
En oversigt over de aktiviteter, som projektet omfatter. Et redskab der bruges til at styre tiden i et projekt.

*Kilde: Attrup og Olsson (2008) samt egen tilvirkning.


 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.